SUBIECTE REZOLVATE – simulare evaluare nationala 2017, proba la limba romana

13/03/2017
subiecte rezolvate simulare evaluare nationala 2017 proba romana

subiecte rezolvate simulare evaluare nationala 2017 proba romana

SUBIECTUL I________________________________________________(40 de puncte)

Citește următorul text:

Peste dealuri, peste ape, pretutindenea se lasă
O lumină învelită în marame de mătasă.
Vin iar carele-ncărcate şi cu spice şi cu vis…
Şi pe ceruri liniştite şi în suflet şi-au deschis
Unghiul dorului de ducă stolurile de cucoare.
Mori de vânt nostalgic nalţă aripile călătoare
Şi se lasă în durere să zdrobească grâul nou.
Paşii tinereţii mele mă urmează în ecou,
Umbra mea de altădată umblă-n miezul umbrei mele. […]
 
În grădina aurită de lumină şi de frunză – 
Rodu-n care o dulceaţă înțeleaptă să se-ascunză.
Poate-un om atunci să vină să-mi culeagă câte-un vers
Cum din prun culegi o prună fără-a te opri din mers, 
Însetat mi-o soarbe poate din cuvinte alinarea,
O să-i pară – cine ştie – mai puţin amară sarea
Lacrimelor sale-n drumul de dureri şi dor ascuns…
Binecuvântarea asta de mi-o dai, va fi de-ajuns.

Ion Pillat, Toamnă la Miorcani

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pretutindenea, au deschis._______4 puncte

Rezolvare:

pretutindenea ≠ nicăieri, niciunde

au deschis ≠ au închis

 

2. Menţionează rolul cratimei din secvenţa carele-ncărcate._______4 puncte

Rezolvare:

În secvența dată, cratima marchează rostirea legată a două cuvinte.

sau

În secvența dată, cratima marchează elidarea unei vocale.

 

3. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin conversiune şi a unui cuvânt obţinut prin compunere din versul: Umbra mea de altădată umblă-n miezul umbrei mele.____4 puncte

Rezolvare:

mea – adjectiv posesiv obținut prin conversiune din pronume posesiv

mele ­– adjectiv posesiv obținut prin conversiune din pronume posesiv

altădată ­– adverb de timp format prin compunere prin subordonare din adjectivul pronominal nehotărât altă și substantivul comun dată

 

4. Precizează cuvintele care conţin diftong din versul: Unghiul dorului de ducă stolurile de cucoare. _______4 puncte

Rezolvare: dorului, cucoare

 

5. Numeşte tipul de rimă şi măsura primelor două versuri din text._______4 puncte

Rezolvare:

Poezia are rimă împerecheată. Măsura primelor două versuri este de 16 silabe.

 

6. Transcrie două figuri de stil diferite din primele şapte versuri ale textului dat, precizând felul lor._______4 puncte

Rezolvare:

peste dealuri, peste ape – enumerație

marame de mătase – metaforă

ceruri liniștite – epitet personificator

unghiul dorului de ducă – metaforă

aripile călătoare – metaforă

 

„Şi pe ceruri liniştite şi în suflet şi-au deschis
Unghiul dorului de ducă stolurile de cucoare.” – personificare
„Mori de vânt nostalgic nalţă aripile călătoare  
Şi se lasă în durere să zdrobească grâul nou.” – personificare

 

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul liric a poeziei Toamnă la Miorcani de Ion Pillat. __16 puncte

În compunerea ta, trebuie:

 • să precizezi două trăsături ale genului liric;
 • să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
 • să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
 • să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

 Sugestie de structurare a compunerii:

PLANUL COMPUNERII

COMPUNEREA

Introducere

Definiţia genului liric

Genul liric cuprinde operele literare în care predomină exprimarea unor gânduri, stări, sentimente ale autorului prin intermediul eului liric.
Cuprins

Argumentarea apartenenţei la genul liric a poeziei „Toamnă la Miorcani”, de Ion Pillat:

 •  exprimă gânduri, stări, sentimente ale autorului în mod direct (iei poezia strofă cu strofă şi arăţi ce spune autorul, ce gânduri, idei şi sentimente comunică);
 • există eu liric (cauţi mărcile prezenţei eului liric în text);
 •   limbajul este artistic, încărcat de subiectivitate:

·         imagini artistice şi figuri de stil (prezentarea celor mai importante imagini şi figuri de stil, cu semnificaţia lor);

·         muzicalitate (ritm, rimă, măsură).

Textul „Toamnă la Miorcani”, de Ion Pillat aparține genului liric, deoarece are caracteristicile unui astfel de text.

 

În primul rând ………………………………… ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

În al doilea rând ……………………………………………..

În al treilea rând ………………….. ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Încheiere

Concluzii – rezumatul cuprinsului

În concluzie, ………………………………………………

 

Subiectul al II-lea_________________________________________________36 puncte

Citeşte următorul text:

Sute de figurine de şah create în zeci de ţări  de pe glob pot fi văzute într-o expoziţie inedită deschisă la Muzeul de Istorie a Transilvaniei.

Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, piese care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru. Piesele sunt aduse de profesoul Sitaru din zeci de ţări vizitate de Domnia Sa de-a lungul turneelor la care a participat împreună cu jucătorii Academiei SITAS şi reprezintă, fiecare, o parte din tradiţiile sau specificul ţării respective, fie prin materialul din care sunt confecţionate […], fie prin motivele tradiţionale ale tablei sau ale pieselor […].

O altă caracteristică o reprezintă tematica istorică a pieselor (piese şi tablă cu motive din Egiptul antic, cu motive mitologice greceşti sau ilustrând bătăliile dintre Napoleon şi austrieci ori pe cea de la Grunwald, dintre polonezi şi cavalerii teutoni, etc.). O altă sursă de inspiraţie pentru jocul de şah o reprezintă literatura, astfel că putem vedea tabla şi piesele reprezentându-i pe Robin Hood, Don Quijote de la Mancha sau tabla şi piesele inspirate din filme („Star Trek”, „Familia Simpson”, etc.). O altă categorie o reprezintă piesele ce folosesc  „simboluri”  din epoca modernă (ale clubului Real Madrid, piese de la Muzeul „Mercedes” din Stuttgart). Din colecţie nu lipsesc nici şahurile cu tematică specifică pentru copii (şah cu păpuşi Matrioşka, şah din Lego).

Expoziţia aduce în atenţia publicului şi o colecţie de ceasuri de şah, de la cele mai vechi până la cele digitale, precum şi cărţi de şah deosebite. Evenimentul se doreşte a fi şi o pledoarie pentru învăţarea şi practicarea jocului de şah, cunoscute fiind beneficiile pe care acest sport al minţii le are în dezvoltarea personalităţii copiilor şi în îmbunătăţirea performanţelor şcolare. În acest scop, exponatele vor fi însoţite şi de postere care să prezinte beneficiile învăţării şi practicării şahului, povestea şahului, proiecţii cu micuţii jucători de şah la competiţiile Academiei SITAS sau în taberele internaţionale organizate de aceasta.

După „O călătorie în jurul lumii” prin intermediul pieselor de şah, www.historia.ro

 

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

 • organizatorul expoziţiei pieselor de şah;_____4 puncte
 • un scop al organizării expoziţiei._____4 puncte

Rezolvare:

 • Organizatorul expoziției pieselor de șah este Muzeul de Istorie a Transilvaniei.
 • Unul dintre scopurile expoziției este de a pleda pentru învățarea și practicarea jocului de șah, cunoscute fiind beneficiile acestui sport în dezvoltarea personalității copiilor și în dezvoltarea personalității copiilor.

 

2. Scrie titlul articolului şi sursa de unde a fost preluat acesta.______4 puncte

Rezolvare:

Articolul are titlul „O călătorie în jurul lumii” prin intermediul pieselor de şah și a fost preluat de pe site-ul www.historia.ro.

 

3. Menţionează diateza şi modul verbelor subliniate în textul dat.______4 puncte

Rezolvare:

sunt aduse diateza pasivă, modul indicativ

să prezinte – diateza activă, modul conjunctiv

 

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: O altă categorie o reprezintă piesele ce folosesc „simboluri” din epoca modernă.______4 puncte

Rezolvare:

altă atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal nehotărât

ce – subiect exprimat prin pronume relativ

 

5. Transcrie propoziţiile din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, piese care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru.______4 puncte

 Rezolvare:

Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, piese – propoziție principală

care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru – propoziție subordonată atributivă

 

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare dacă._____________4 puncte

 Rezolvare (sugestie):

Întrebarea este dacă va veni la timp.

 

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută în timpul practicării unui joc.______12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

 • să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
 • să precizezi două elemente ale contextului spaţio – temporal;
 • să ai un conţinut adecvat cerinţei;
 • să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

 

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p. ; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

16 thoughts on “SUBIECTE REZOLVATE – simulare evaluare nationala 2017, proba la limba romana

 1. adriana

  La subiectul I, A. 5, formularea intrebarii nu este clara si completa deoarece se poate intelege ca se cere tipul de rima al primelor doua versuri din text.
  Formularea corecta ar fi fost: Numeşte tipul de rimă al poeziei şi măsura primelor două versuri din text.
  De asemenea, la subiectul. II, A.1, cerinta in raport cu raspunsul prezinta un anumit grad de ambiguitate, deoarece institutia care gazduieste o expozitie nu este obligatoriu sa fie si organizator al acesteia.

  Reply
  1. Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro Post author

   Bună ziua! Vă înţelegem punctul de vedere. Vă mulţumim că l-aţi împărtăşit cu noi 🙂

   Reply
 2. Razvan Mihalache

  Subiectul II, punctul 1. De unde reiese ca Organizatorul expoziției pieselor de șah este Muzeul de Istorie a Transilvaniei? In text scrie ca expoziţie inedită (este) deschisă la!! Muzeul de Istorie a Transilvaniei. Organizator poate fi chiar proprietarul pieselor, poate fi Muzeul sau poate fi un tert (sa zicem Federatia Romana de sah). Nu intotdeuana proprietarul loculului de desfasurare al unei manifestari este si organizatorul!!! Cererea nu este clara, lasa loc de interpretari, nu reiese in mod clar ca Muzeul este organizatorul!

  Reply
  1. Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro Post author

   Bună Răzvan! Îţi mulţumim pentru comentariu. Este foarte interesant punctul tău de vedere, îţi mulţumim pentru că l-ai împărtăşit cu noi 🙂

   Reply
 3. Gabriel

  Foarte corec ce scrie Razvan. NU este doar un punct de vedere, este singura explicatie logica. Este 100% si opinia mea. Bine ca acesta gafa a fost la simulare, spre sa nu faca asa ceva si la testele natonale.

  Reply
 4. Marius

  Expoziția este deschisă la un muzeu de stat, deci acesta este și organizatorul manifestației respective! Dacă era vorba despre o galerie de artă, poate. Deci, eu cred că subiectul este foarte clar!

  Reply
 5. Adina

  Subiectul II , punctul 1. De unde reiese ca organizatorul este muzeul???? De cand locatia desfasurarii unui concurs este neaparat si oranizatorul? La fel si la tipul de rima , enuntul este f ambiguu.Sa speram ca cei de la Ministerul Invatamantului nu vor gafa asa si la examenul de capacitate.Ca e pacat …. Ar trebui ca cei de la minister sa se sesizeze in acest scop.

  Reply
 6. Elena Gabor

  Da e f adevarat ce spun elevii cu întrebările privitor la rima si la sub2-b

  Reply
 7. Madalina

  Dl. Marius, nu vi se pare ca explicatia dumneavoastra este prea subtila pt.un copil de 14 ani ??! Este foarte pertinenta opinia d-lui Razvan M. La fel si a Adrianei.

  Reply
 8. Popescu Camelia

  Va rog sa-mi explicati de ce la propozitia principala a fost pus si cuvintul piese , asa propozitia nu are nici un inteles logic

  Reply
  1. Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro Post author

   Bună Camelia! Fragmentul de text despre care vorbim este extras dintr-o ştire publicată pe site-ul Historia. Cuvântul „piesele” din fraza „Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, piese care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru” are rolul de a evidenţia că jocurile de şah fac parte din colecţia particulară a dnului Emil Sitaru. Formularea este cea originală, care se regăseşte şi în textul din care a fost extras acest fragment: http://bit.ly/2rcOrrS.

   Reply
 9. Anonim

  Eu nu inteleg de ce se incearca sa se dea intrebari cat mai grele din text si nu se pun intrebari cat mai la intelegerea fiecariua si care sa se deduca cat mai usor din text .Incercati in general sa duceti in eroare elevii . Toate subiectele in general le faceti in asa fel incat sa fie cat mai dificile pentru in elev care nu trebuie sa stie decat strictul necesar nu in evantai de informatii inutile.Ma refer atat la literature cat si la gramatica .dati le domne elevilor ca subiecte strictul necesar nu mai compicati atat variantele de avaloare nationala .Ar trebuiii elevii sa fie si ei platiti ca sunt expisi stresului de a invata mult mai mult decat trebuie .cine vrea sa stie mai mult si e pasionat de diferite materii poate sa studieze acasa in timpul liber.Dar noi ce facem ne stresam copii cu tot felul de informatii inutile care nu I ajuta cu nimic in viitor si o sa avem o generatie de anxiosi .Elevii at da in randament mult mai bun daca subiectele at fi sub forma de teste grila.Intrebare si raspuns.Materiile at trebuii sa fie tot la fel , intrebarile cele mai importane si raspunsul la fiecare si asa elevii vor avea informatii mai putine dar cele mai importante restul pot sa studieze daca sunt pasionati.La matematica se pot da teste grila la fel cu mici exceptii la rezolvarea unor problem de geometrie .Dar cel mai bine at fi sa se dea multe formule de aplicat si exercitii cat mai simple .Cine vrea mult mai mult invata de placer daca e pasionat de o materie .elevii au nevoie si de relaxare la scoala de aceea nu at fi rau daca s at introduce si materii care sa ii invete cum sa se descurce in viata ..nu matrice si limite si genuri epice si etc ..cu ce ma ajuta in viata daca nu stim sa acordam in prim ajutor in cauzul unor problem de sanatae …si etc sper ca ati inteles ce doresc sa scot in evidenta .Invatam mult si prost .Mai bine putin si calitativ,Va multumesc !

  Reply
 10. Anonim

  Cine a gandit aceasta simulare a droit sa incurce elevii si desi saracutii sunt ei destul de stresati de bine ce iubitii copii v ati ganditi sa ii bagati in ceata cu aceste cerinte .

  Reply
 11. Mirabela

  Acesta simulare nu face decat sa duca elevii in eroare . Incercat sa faceti subiecte cat mai pe intelesul elevilor ca din aceasta cauza o sa avem copi stresati .Invata mult si nu au randament .Mai bine ganditi va pe viitor sa dati simulari grila si strictul necesar …( adica asa cum avem vocabularul fundamental ) asa si testele grila sa fie …cine vrea mai mult sa STIE poate sa studieze ce ii place daca e pasionat de ceva anume .Dar elevii nu sunt obligati sa invete atatea lucruri de care in viata nu se vor lovi niciodata .Ne batem joc de voata copiilor nostril nu vrem decat sa avem o generatie de tineri stresati..multe ore de invatare plictisitoare care nu ii ajuta cu nimic .Mai bine cautam in asa fel sa gasim ceva mai atragator care sa le dezvolte inteleigenta nu prin lucruri care nu le plac si I streseaza in viitor ci sunt multe alternative care pot face scoala mai atractiva si mult mai in folosul copiilor nostrii .Daca iubiti copii haideti sa faceti ceva cei de la Ministerul Invatamantului .Daca nu stiu ca va veni o vreme cat toate se vor schimba si noua generatie va prelua in mainile lor toul si cei care nu se conformeaza si sunt me moda veche tocire si mult si prost vor fi concediati.elevii vor face greva ..sa fie platiti pentru 12 ani de studiu stresant si plictisior .invata 12 ani de zile si nu se aleg mai cu nimic ..unde sunt anii lor ? Cine ii plateste pentru orele petrecute la scoala si acasa cu teme si invatare ?.Unde este libertatea lor deelevi ?

  Reply
  1. Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro Post author

   Bună Mirabela şi îţi mulţumim pentru mesaj! Dorim să te informăm că noi nu facem parte din Ministerul Educaţiei, ci reprezentăm un produs educaţional online. Te invităm să afli mai multe despre noi de aici ► https://www.examenultau.ro/intrebari-frecvente. O zi frumoasă!

   Reply
 12. nixfonia

  Eu cred ca ce ai scris tu acolo este foarte adevarat dar mai ramai cu amintirile sunt hrana sufletului si nu inteleg de se dau aceste examene, eu cred ca nu te va ajuta in viata cu absolut nimic pentru ca nu sunt de folos conteaza sa sti sa scri si sa citesti pentru ca in viata de va ajuta chestia asta sa scri . sa aduni, sa inmultesti, sa citesti si conteaza sa termini scoala cu bine

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.