Repere pentru rezolvarea subiectelor probei la Limba Română, susţinută în cadrul examenului de Evaluare Naţională, clasa a VIII-a, 2021

23/06/2021

SUBIECTUL I

A.

1.

CerințaRăspuns
Notează două cuvinte care arată timpul în care se desfășoară acțiunea din textul 1.„După-amiază”, „duminică”, „vara”

2.

CerințaRăspuns
Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. Gicoane intră în joc a) în prima repriză a meciului. b) în a doua repriză a meciului. c) în prelungirile meciului. d) de la începutul meciului.b.

3.

CerințaRăspuns
Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. Gicoane are înălțimea de a) 1 metru și 63 de centimetri. b) 1 metru și 64 de centimetri. c) 1 metru și 80 de centimetri. d) peste doi metri.b.

4.

CerințaRăspuns
Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2. Deoarece a oferit prietenei sale din clasa a IV-a un obiect primit cadou, fetița crede a) că va fi certată de bunica. b) că va fi certată de părinți. c) că va fi lăudată de bunica. d) că va fi lăudată de părinți.a.

5.

CerințaRăspuns
Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte.
Stadionul se afla la marginea orașului.corect
Romică a suferit un accident în timpul meciului anterior.incorect
În meciul în desfășurare, Gicoane a purtat celebrul său tricou negru.incorect
Familia își îndeamnă copilul să fie generos.corect
În clasa a IV-a, fetița îi face cadou prietenei sale păpușa cea mai frumoasă.incorect
Falsa generozitate înseamnă să le oferi altora ceea ce ție nu îți mai trebuie.corect

6.

CerințaRăspuns
Menționează, în câte un enunț, tiparul textual identificat în fiecare dintre fragmentele de mai jos.
a) „— Credeam că m-ai uitat. — Cum era să te uit?”Fragmentul se încadrează în tiparul textual dialogat.
b) „glasul lui Gicoane deveni foarte prietenos, primi acel timbru special pe care glasul unui bărbat nu-l capătă decât atunci când vorbește cu un prieten drag. Glasul lui Gicoane deveni aproape copilăros, de o puritate caldă, catifelată.”Fragmentul se încadrează în tiparul textual descriptiv.

7.

CerințaRepere pentru răspuns
Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între fragmentul din „Pantera neagră” de Sorin Titel și fragmentul extras din „Falsa generozitate” de Stela Giurgeanu.enunțarea legăturii dintre cele două texte, prin referire  la idei, temă, experiențe trăite, protagoniști, mesaj, semnificații etc. (de             exemplu: prietenia, copilăria etc.);explicarea legăturii identificate în cele două texte (În primul text, Romică se bucură pentru succesul prietenului său pe terenul de fotbal. În textul de Stela Giurgeanu, fetița învață ce înseamnă generozitatea atunci când își ajută prietena să depășească o situație dificilă.);respectarea normelor de ortografie și de punctuație;încadrarea în numărul minim de 30 de cuvinte.

8.

CerințaRepere pentru răspuns
Crezi că ar trebui să îți urmezi visul în orice condiții? Motivează-ți răspunsul, în 50 – 90 de cuvinte, valorificând textul 1.formularea unui răspuns personal la întrebarea Crezi că ar trebui să îți urmezi visul în orice condiții?   (de             exemplu: Din punctul meu de vedere,/Cred/Consider că putem reuși doar atunci când credem în noi și ne urmăm visurile.);motivarea  răspunsului, selectând ideile ilustrative din textul 1 (Doar cu tenacitate, hotărâre și ambiție putem transforma o pasiune, un vis în realitate. Portarul Gicoane, personajul din textul scris de Sorin Titel, reușește să apere mingi dificile, în ciuda staturii sale.); respectarea normelor de ortografie și de punctuație;încadrarea în numărul de cuvinte indicat.

9.

CerințaRepere pentru răspuns
Asociază fragmentul din „Pantera neagră” de Sorin Titel cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o asemănare și o deosebire de conținut dintre ele.Recunoașterea unui aspect important de conținut sau de structură, pentru a face o analogie cu alt text : idee, temă, personaje, mesaj,  semnificații, simboluri, păreri, situații de viață, dialog dramatic, confruntare între personaje etc. (de exemplu: copilăria, prietenia etc.);   precizarea titlului și a autorului textului din lectura proprie (de             exemplu:  „Aventurile lui Tom Sawyer” de Mark Twain,  „Povestiri de pe Calea Moșilor”, Adina Popescu, „Cireșarii”de Constanntin Chiriță etc.);   enunțarea unei asemănări dintre cele două texte, prin referire la situații, semnificații, sentimente, emoții, interpretări etc. (de exemplu: copilăria, prietenia etc.);dezvoltarea ideii, oferind detalii care justifică asemănarea celor două texte;enunțarea unei deosebiri dintre cele două texte, în funcție de aspectul ales;dezvoltarea ideii care justifică deosebirea, oferind detalii din textul dat și din textul ales (În textul…..; În schimb, textul ales de mine…; Însă textul…; Diferența dintre ……. etc.);respectarea normelor de ortografie și de punctuație;încadrarea în numărul de cuvinte indicat.

B.

1.

Cerința

Răspuns

Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Conțin diftong toate cuvintele din seria:

a) „speriată”, „picioare”.

b) „primei”, „dormeau”.

c) „trăgeau”, „scânteia”.

d) „voiam”, „niciodată”

c.

 

2.

Cerința

Răspuns

Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Seria care conține doar cuvinte derivate este:

a) „accidentul”, „portar”.

b) „optzeci”, „orășelul”.

c) „părinților”, „prietenos”.

d) „portiță”, „fetiței”.”

d.

3.

Cerința

Răspuns

Rescrie secvența „Adeseori mă gândeam că, dacă tot sunt ei atât de darnici, de ce nu-şi dau lucrurile lor prietenilor mei?”, înlocuind cuvintele „darnici” și „prietenilor” cu câte un sinonim adecvat contextului

Adeseori mă gândeam că, dacă tot sunt ei atât de generoși, de ce nu-și dau lucrurile lor amicilor mei? 

 

                         sau

 

Adeseori mă gândeam că, dacă tot sunt ei atât de mărinimoși, de ce nu-și dau lucrurile lor amicilor mei?

 

4.

Cerința

Răspuns

Selectează, din fragmentul următor, trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza: „Glasul lui Gicoane deveni aproape copilăros, de o puritate caldă, catifelată. — Știi, mă Romică, eu cât am stat în pat m-am gândit mult.

Ex.: „glasul” – nominativ, „lui Gicoane” – genitiv,          „(de) o puritate” – acuzativ; „Romică” – vocativ,           „ (în) pat” – acuzativ

 5.

Cerința

Răspuns posibil

Completează cu o propoziție enunțul „Am cântărit mult timp decizia.”, precizând tipul raportului sintactic din fraza obținută.

Am cântărit mult timp decizia și am acționat ca atare./Am cântărit mult timp decizia, dar tot am avut emoții./ Am cântărit mult timp decizia, deci nu am emoții acum./ Am avut multe opțiuni și am cântărit mult timp decizia. etc.- raport sintactic de coordonare

 

Am cântărit mult timp decizia, fiindcă era un moment important din viața mea./ După ce am primit toate informațiile, am cântărit mult timp decizia./ Am cântărit mult timp decizia mă mut în alt oraș. etc.  – raport sintactic de subordonare

 6.

Cerința

Răspuns posibil

Alcătuiește o propoziție afirmativă, în care pronumele demonstrativ „aceasta” să aibă funcția sintactică de atribut (a) și o propoziție negativă, în care substantivul „stadion” să aibă funcția sintactică de complement direct (b).

a)      propoziție afirmativă: Toate opiniile despre aceasta erau interesante./ Au apreciat toți răspunsurile acesteia./Toate ideile dinainatea acesteia au fost apreciate. etc.

b)      propoziție negativă: Nu știu niciun stadion în acea zonă./ Nu am găsit stadionul. etc.

 7.

Cerința

Răspuns

Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând mesajul unui susținător al echipei, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.

 

____________ (a ști, conjunctiv, prezent, persoana a II-a, singular) că acești doi ___________ (arbitru) n-au greșit. Traiectoria ________________ (minge, genitiv, singular) care _____________ (a crea, indicativ, perfect compus) probleme a fost neobișnuită. Fiecare dintre susținătorii ______________ (al nostru) de azi __________________ (a participa, indicativ, viitor), sper, la gală.

Știi că acești doi arbitri n-au greșit. Traiectoria mingii  care a creat probleme a fost neobișnuită. Fiecare dintre susținătorii noștri de azi va participa/ o să participe/are să participe, sper, la gală.

 Subiectul al II-lea

Cerința

Repere pentru răspuns

 Imaginează-ți că ai participat la un joc alături de colegii tăi, în curtea școlii.

Scrie un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o situație neprevăzută din timpul jocului, inserând o secvență descriptivă și una dialogată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactarea textului:

1.       respectarea tiparului narativ:

•      Introducerea – cadrul în care se desfășoară acțiunea (precizarea timpului, descrierea succintă a locului desfășurării jocului; introducerea participanţilor și prezentarea situației inițiale/de echilibru;

·        cuprinsul – indicarea problemei care modifică echilibrul inițial (situație neprevăzută) și declanșează acțiunea; urmările declanșate de perturbarea echilibrului (o succesiune de evenimente din timpul jocului, cu prezentarea gradată până la cel mai tensionat moment);

·        încheierea: modul în care se creează o nouă situație de echilibru.

2.      inserarea în textul narativ a unei secvențe descriptive (1-2 enunțuri care conțin substantive + adjective care particularizează locul/participanții/ atmosfera);

3.       inserarea unei secvențe dialogate (2-3 replici ale unor participanți la joc);

4.       folosirea frecventă a verbelor  care exprimă acțiuni.

 

Pentru redactare:

 

5.      dezvoltarea fiecărei idei din text în câte un paragraf;

6.      folosirea conectorilor pentru asigurarea succesiunii logice a evenimentelor (când, mai întâi, imediat, apoi, după aceea, pe urmă, în final etc.); din text rezultă clar  unde și când s-a petrecut  jocul, cine face acțiunea, ce se întâmplă, care este succesiunea întâmplărilor;

7.       folosirea cuvintelor/expresiilor adecvate tipului de text și situației de comunicare date;

8.      exprimarea corectă, evitând cacofonia, pleonasmul, repetițiile supărătoare, dezacordul etc.;

9.      prezentarea clară (în cel puțin 150 de cuvinte):  unde și când se petrece acțiunea, cine face acțiunea, ce se întâmplă, care este succesiunea întâmplărilor;

10.   utilizarea corectă a semnelor de ortografie și scrierea corectă a cuvintelor;

11.    utilizarea corectă a semnelor de punctuație;

12.   așezarea corectă în pagină, scrisul  citeț și îngrijit, fără ștersături/ tăieturi/adăugiri.

 

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.