REZOLVARI Subiecte Simulare – Evaluare Nationala 2019 – proba la Limba si Literatura Romana – clasa a VIII-a

12/03/2019
rezolvari-simulare-2019-romana-clasa-8

rezolvari-simulare-2019-romana-clasa-8

SUBIECTUL I                               40 puncte

A. Scrie răspunsul pentru fiecae dintre cerinţele de mai jos.

1. Precizează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pustii, se preschimbă. 4 puncte

REZOLVARE:
pustii = goale, nelocuite, neumblate, părăsite
se preschimbă = se preface, se modifică, se transformă, se schimbă

2. Menţionează rolul virgulei din versul: Ah, nu-s valuri de zăpadă!. 4 puncte

REZOLVARE:
În versul „Ah, nu-s valuri de zăpadă!” virgula separă o interjecție de restul comunicării.

3.  Notează patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului suflet4 puncte

REZOLVARE:

suflețel, sufletește, sufletesc, (a) însufleți, însuflețire, neînsuflețit, sufletist

4. Desparte în silabe cuvintele următoare: asculţi, mirositoare, fioroase şi iubeşte. 4 puncte

REZOLVARE:
as-culți, mi-ro-si-toa-re, fi-o-roa-se, iu-beș-te

5. Transcrie două cuvinte utilizate cu sens figurat din strofa a patra. 4 puncte

REZOLVARE:
valuri, plouă, joacă

6. Explică, în 30 – 50 de cuvinte, utilizarea adverbului iară din ultimul vers al poeziei. 4 puncte

REZOLVARE:
Adverbul iară din ultimul vers al poeziei subliniază relația dintre renașterea naturii și retrăirea unui sentiment. Forma veche cu care este folosit acesta, cu ă la sfârșit, ajută la formarea rimei încrucișate și la respectarea măsurii de 8 silabe a versurilor.

B. Redactează şi o compunere de minimum 150 de cuvintem în care să motivezi apartenenţa şa genul liric a poeziei Stai şi asculţi sub ramuri… de Şt. O. Iosif.  16 puncte

În compunerea ta, trebuie:

 • să precizezi două trăsături ale genului liric;
 • să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
 • să ai un conţinut adecvat cerinţei;
 • să respecţi precizarea privind numărul minim de cuvinte.

REZOLVARE (planul compunerii):

I. INTRODUCERE:

– definiţia textului liric

II. CUPRINS:

Argumentarea apartenenţei textului Stai şi asculţi sub ramuri… de Şt. O. Iosif, la categoria textelor lirice:

a) exprimă gânduri, idei, sentimente ale autorului în mod direct (pentru fiecare strofă în parte scrii gândurile, ideile, sentimentele exprimate);
b) există eu liric (scrii mărcile eului liric în text);
c) limbajul este artistic, încărcat de subiectivitate:

 • imagini artistice şi figuri de stil (prezentarea celor mai importante imagini şi figuri de stil)
 • muzicalitate (ritm, rimă, măsură)

III. ÎNCHEIERE

Concluzii – rezumatul cuprinsului

SUBIECTUL  al II-lea                                   36 de puncte

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

 • evenimentul istoric din cauza căruia a fost amânată înfiinţarea grădinii botanice;
 • anul în care a fost înfiinţată, ca instituţie, Grădina Botanică din Bucureşti 4 puncte

REZOLVARE:
– Înființarea grădinii botanice a fost amânată din cauza războiului Crimeii.
– Grădina Botanică din București a fost înființată ca instituție în anul 1860.

2. Scrie numele autorului şi titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte

REZOLVARE:
Andrei Vişan, Cum s-a înființat Grădina Botanică din București

3. Menţionează conjugarea şi modul verbelor subliniate în textul dat. 4 puncte

REZOLVARE: 
de așteptat – conjugarea I, modul supin
obținând – conjugarea a III-a, modul gerunziu

4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: Ideea unei Grădini Botanice i se datorează lui Carol Davila, care îi cere încă din anul 1855 lui Barbu Ştirbey Vodă să i se acorde fondurile necesare înfiinţării. 4 puncte

REZOLVARE: 
care – subiect exprimat prin pronume relativ
înființării – complement indirect exprimat prin substantiv comun

5. Transcrie propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul acesteia: În 1882, se desparte de catedra de istorie naturală a Facultății de Științe pentru a rămâne profesor de botanică la o catedră nou formată cu această ocazie, unde elaborează manuale de zoologie, botanică și geologie.  4 puncte

REZOLVARE:
unde elaborează manuale de zoologie, botanică și geologie – propoziție subordonată atributivă

6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată completivă directă, introdusă prin adjectivul pronominal relativ care. 4 puncte

REZOLVARE:
            PP                            CD
I-am întrebat 1/care dintre ei vor veni.2/

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută într-un muzeu.       12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

 • să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
 • să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
 • să ai un conţinut adecvat cerinţei;
 • să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

REZOLVARE (model de structurare a narațiunii):

– o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor – hotărârea unei clase de elevi de a merge la muzeu; oprirea în fața unei lucrări postmoderne care induce iluzii optice; un copil vede un monstru și se sperie; alt copil vede ceva de mâncare și i se face foarte foame; fiecare copil vede altceva; curatorul muzeului vine și le vorbește despre lucrare; copiii o privesc cu alți ochi.

– două elemente ale contextului spaţio-temporal – locul: muzeu; timpul: o zi din săptămâna „Școala altfel”.

– conţinut adecvat cerinţei:

 • introducere – fixarea locului, a timpului şi numirea participanţilor;
 • cuprins – relatarea succesivă a întâmplărilor, logica şi coerenţa expunerii prin folosirea cuvintelor de legătură (apoi, în acest timp, mai târziu, deodată, în acel moment etc.);
 •  încheiere – o impresie creată de evenimentul relatat.

NOTĂ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.               

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină  – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

 

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp

One thought on “REZOLVARI Subiecte Simulare – Evaluare Nationala 2019 – proba la Limba si Literatura Romana – clasa a VIII-a

 1. toni

  Buna ziua! Am aflat ca daca nu ni se cere la subiectul II sa punem titlu compunerii, sa nu il punem. E o problema daca punem un titlu compunerii chiar daca nu ni se cere acest lucru? Nu e normal sa punem titlu chiar daca nu ni se cere, nu se sub’ntelege ca trebuie pus? Multumesc anticipat.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.