Barem de evaluare şi de notare – Evaluare Naţională, clasa a VIII-a, 2018, proba la română

12/06/2018
barem-evaluare-nationala-proba-romana-2018

barem-evaluare-nationala-proba-romana-2018

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2017 – 2018

Probă scrisă Limba şi literatura română

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I                                                                            (40 de puncte)

 A.

  1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: crengi – ramuri; întotdeauna – mereu)     2 x 2 p. = 4 puncte
  2. menţionarea rolului cratimei în structura dată (de exemplu: marchează rostirea legată  a două cuvinte)     4 puncte
  1. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa dată                     2 x 2 p. = 4 puncte
  • câte 1 punct pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt (de exemplu: auriu – format prin derivare; des – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale) – 2 x 1 p. = 2 p.
  • câte 1 punct pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: auriu – format prin derivare cu sufixul -iu de la substantivul aur; des – adverb obținut prin conversiune din adjectiv) 2 x 1 p. = 2 p.

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

  1. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte care conţin vocale în hiat din secvenţa dată  (de exemplu: continuat, excursia, aici, luam)             2 x 2 p. = 4 puncte
  1. câte 2 puncte pentru formularea, în câte un enunț, a oricăror două idei principale/secundare din textul dat    2 x 2 p. = 4 puncte
  1. precizarea oricărui motiv pentru care personajele sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă (de exemplu: Personajele sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă, deoarece s-au speriat de zgomotul de vreascuri rupte/au presupus că vine ursul.)       3 puncte

formularea răspunsului într-un enunţ               1 punct

B.

–  câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului epic         2 x 2 p. = 4 puncte

–  câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat                            2 x 4 p. = 8 puncte

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului epic se acordă astfel:

  • prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
  • prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)

–   adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat  – 1 p.     2 puncte

–   respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte      2 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                            (36 de puncte)

A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu:
Guvernatorul care a pus temelia cetății Alba Carolina este Stefan Kornis.; Cetatea Alba Carolina
avea rol în sistemul de apărare al habsburgilor împotriva turcilor.) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei (Adina Brânciulescu) și a anului în care a apărut articolul din care este extras fragmentul (2017) 2 x 2 p. = 4 puncte

3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (momentul – neutru; gărzii – feminin) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (momentul – acuzativ; gărzii – genitiv) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (conține – predicat verbal; același – atribut adjectival) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (conține – verb predicativ; același –adjectiv pronominal demonstrativ) 2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

5. – transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite (de exemplu: care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față; ca să facă poze; să filmeze momentul) 2 x 1 p. = 2 puncte
– precizarea felului fiecărei propoziţii subordonate transcrise (de exemplu: care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față – propoziţie subordonată atributivă; ca să facă poze – propoziţie subordonată circumstanțială de scop; să filmeze momentul – propoziţie subordonată circumstanțială de scop) 2 x 1 p. = 2 puncte

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ cum             4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ cum: respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată subiectivă) – 2 p.; introducerea propoziţiei subordonate prin adverbul relativ cum1 p.

B.
– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p.       6 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal               2 x 1 p. = 2 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p.      2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte              2 puncte

Notă!
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere          2 x 1 p. = 2 puncte
– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere           2 x 1 p. = 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p.                 2 puncte
‒ ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)       3 puncte
‒ punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)       3 puncte
‒ aşezarea corectă a textului în pagină       1 punct
‒ lizibilitatea        1 punct

 

► Click aici: SUBIECTE LIMBA ROMANA, EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A, 2018
► Click aici: REZOLVARI SUBIECTE LIMBA ROMANA, EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A, 2018

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
The following two tabs change content below.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.