Barem evaluare si notare – Simulare Evaluare Nationala 2019 – proba la Limba si Literatura Romana – clasa a VIII-a

11/03/2019
barem-evaluare-simulare-evaluare-nationala-2019-romana-clasa-8

barem-evaluare-simulare-evaluare-nationala-2019-romana-clasa-8

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2018 – 2019

 Probă scrisă
Limba şi Literatura Română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare pentru clasa a VIII-a  • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
  • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
  • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I                                       40 de puncte

A.

1. câte 2 puncte pentru precizarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate (de exemplu: pustii – părăsite; se preschimbă – se transformă etc.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. menționarea rolului virgulei din versul dat (de exemplu: separă o interjecție de restul enunțului) 4 puncte
3. câte 1 punct pentru notarea oricăror patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului dat (de exemplu: sufletesc, suflețel, a însufleți, sufletește etc.)  4 x 1 p. = 4 puncte  
4. câte 1 punct pentru despărţirea corectă în silabe a fiecărui cuvânt dat (as-culți; mi-ro-si-toa-re; fi-o-ros; iu-beș-te) 4 x 1 p. = 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte utilizate cu sens figurat din strofa a patra (de exemplu: valuri, plouă etc.) 2 x 2 p. = 4 puncte
6. – explicarea utilizării adverbului dat (de exemplu: subliniază retrăirea unui sentiment/relația dintre renașterea naturii și primenirea sufletului/ajută la formarea rimei/la respectarea măsurii etc.): explicare adecvată și nuanțată – 3 p.; explicare schematică – 2 p.; încercare de explicare – 1 p. 3 puncte
– respectarea precizării numărului de cuvinte 1 punct

B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat  2 x 4 p. = 8 puncte
(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel:
• prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
• prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)
– adecvarea conţinutului la cerinţă: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte  2 puncte

SUBIECTUL al II-lea __________36 de puncte
A.

1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu: Georges Méliès a realizat un film despre o călătorie pe lună.; Povestea lui L. Frank Baum a fost scrisă în 1900.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2.
câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului (Andrei Vişan) și a titlului (Cum s-a înființat Grădina Botanică din București) 2 x 2 p. = 4 puncte
3. – câte 1 punct pentru menţionarea conjugării fiecărui verb subliniat (de aşteptat – conjugarea I; obținând – conjugarea a III-a)  2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru menţionarea modului fiecărui verb subliniat (de aşteptat – supin; obținând – gerunziu) 2 x 1 p. = 2 puncte
4.
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (care – subiect; înfiinţării – complement indirect) 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (care – pronume relativ; înfiinţării-substantiv comun) 2 x 1 p. = 2 puncte
5. – transcrierea integrală a propoziţiei subordonate (unde elaborează manuale de zoologie, de botanică și de geologie) 2 puncte
– precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise (unde elaborează manuale de zoologie, de botanică și de geologie – propoziţie subordonată atributivă) 2 puncte
6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată completivă directă, introdusă prin adjectivul pronominal relativ care 4 puncte
– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adjectivul pronominal relativ care – 3 p.

B.
relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; cu respectarea
parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p.
6 puncte
câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 2 x 1 p. = 2 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncteNotă!
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p. 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
‒ respectarea normelor de punctuație (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
‒ aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
‒ lizibilitatea 1 punct

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp
The following two tabs change content below.

Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro

Bine ati venit pe Blogul ExamenulTau.ro! Aici veti gasi informatii utile despre Examenul de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, admiterea la liceu, sfaturi de invatare si multe altele. Testele si meditatiile online la matematica si romana care se regasesc in platforma ExamenulTau.ro va vor ajuta sa intrati la liceul dorit! Mult succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.