Barem de Evaluare si Notare pentru proba de limba si literatura romana – Evaluare Nationala 2018

08/11/2017
barem evaluare limba romana

barem evaluare limba romana

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar  2017 – 2018

Probă scrisă
Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

 • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare  corectă a cerinţelor.
 • Nu se acordă fracţiuni de punct.  Nu se acordă  punctaje  intermediare, altele  decât  cele precizate  explicit în barem.
 • Se acordă zece puncte  din  oficiu.  Nota  finală  se calculează  prin  împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I                                                                                          (40 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: s-a isprăvit – s-a terminat; desigur – negreşit)         2 x 2 p. = 4 puncte
 2. menţionarea rolului virgulei în secvenţa dată (izolează un substantiv în cazul vocativ de restul enunţului)                           4 puncte
 3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa dată                                                 2 x 2 p. = 4 puncte
 • câte 1 p. pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt – 2 x 1 p. = 2 p. (de exemplu: a-și închipui – format prin derivare; de la – format prin compunere)
 • câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte – 2 x 1 p. = 2 p (de exemplu: a-și închipui – format prin derivare cu prefixul în- și cu sufixul -ui de la substantivul chip; de la – format prin compunere prin alăturarea prepoziţiei de şi a prepoziţiei la)

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1.  câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte care conţin diftong din secvenţa dată (de exemplu: prea; Întâi) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2.  câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din textul dat           2 x 2 p. = 4 puncte
 1. – precizarea motivului pentru care clientul cere ochelari fără număr (de exemplu: Clientul cere ochelari fără număr, crezând că sunt mai ieftini.)                                               3 puncte
  – formularea răspunsului într-un enunţ                                                                             1 punct

 

B.

–  câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru trăsături ale genului dramatic     4 x 1 p. = 4 puncte

–  câte 4 puncte  pentru  prezentarea detaliată a oricăror  două trăsături ale genului dramatic, valorificând fragmentul dat                                                             2 x 4 p. = 8 puncte

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului dramatic se acordă astfel:

 • prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
 • prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)

–  respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut                  2 puncte

–  respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                      2 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                  (36 de puncte)

 

A.

 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu: În masivul Piatra Mare se găseşte Canionul Tamina.; Unul dintre canioane a fost numit Şapte Scări, deoarece, iniţial, erau amenajate şapte scări de lemn pentru parcurgerea lui.) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2. câte 2 puncte  pentru  scrierea  titlului  articolului  (Canioanele  Pietrei  Mari)  şi  a  numelui coordonatorului de volum din care este extras textul dat (Mădălin-Cristian Focşa)                    2 x 2 p. = 4 puncte
 1. – câte 1  punct  pentru  menţionarea  genului  fiecărui  substantiv  subliniat  (pârâului  –  neutru; scări – feminin)                             2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (pârâului – genitiv; scări–nominativ)                                                                                          2 x 1 p. = 2 puncte
 1. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (Aici – complement circumstanţial de loc; marcat – atribut adjectival)                                          2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (Aici – adverb de loc; marcat – adjectiv participial/provenit din verb la participiu)                        2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite (care are şi alte minuni ascunse; pe care vă propunem; să le descoperiţi singuri.) 2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise: care are şi alte minuni ascunse – propoziţie subordonată atributivă; pe care vă propunem – propoziţie subordonată atributivă; să le descoperiţi singuri – propoziţie subordonată completivă directă     2 x 1 p. = 2 puncte
 1. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ când 4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ când:
– respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată subiectivă) – 2 p.;
– introducerea propoziţiei subordonate prin adverbul relativ când – 1 p.

B.

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p.                          6 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2 x 1 p. = 2 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat  – 1 p.          2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                          2 puncte

 

Notă!

14 puncte se acordă pentru redactare,  astfel:

– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere                             2 x 1 p. = 2 puncte

– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere                                  2 x 1 p. = 2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p.

2 puncte

‒  ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)       3 puncte

‒  punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)      3 puncte

‒  aşezarea corectă a textului în pagină                                                         1 punct

‒  lizibilitatea                                                                               1 punct

 

VEZI AICI MODELELE DE SUBIECTE LA LIMBA ROMANA PENTRU EVALUAREA NATIONALA 2018

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.