Barem de Evaluare si Notare pentru proba de limba si literatura romana – Evaluare Nationala 2018

08/11/2017
barem evaluare limba romana

barem evaluare limba romana

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar  2017 – 2018

Probă scrisă
Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

 • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare  corectă a cerinţelor.
 • Nu se acordă fracţiuni de punct.  Nu se acordă  punctaje  intermediare, altele  decât  cele precizate  explicit în barem.
 • Se acordă zece puncte  din  oficiu.  Nota  finală  se calculează  prin  împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I                                                                                          (40 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: s-a isprăvit – s-a terminat; desigur – negreşit)         2 x 2 p. = 4 puncte
 2. menţionarea rolului virgulei în secvenţa dată (izolează un substantiv în cazul vocativ de restul enunţului)                           4 puncte
 3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa dată                                                 2 x 2 p. = 4 puncte
 • câte 1 p. pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt – 2 x 1 p. = 2 p. (de exemplu: a-și închipui – format prin derivare; de la – format prin compunere)
 • câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte – 2 x 1 p. = 2 p (de exemplu: a-și închipui – format prin derivare cu prefixul în- și cu sufixul -ui de la substantivul chip; de la – format prin compunere prin alăturarea prepoziţiei de şi a prepoziţiei la)

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1.  câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte care conţin diftong din secvenţa dată (de exemplu: prea; Întâi) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2.  câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din textul dat           2 x 2 p. = 4 puncte
 1. – precizarea motivului pentru care clientul cere ochelari fără număr (de exemplu: Clientul cere ochelari fără număr, crezând că sunt mai ieftini.)                                               3 puncte
  – formularea răspunsului într-un enunţ                                                                             1 punct

 

B.

–  câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru trăsături ale genului dramatic     4 x 1 p. = 4 puncte

–  câte 4 puncte  pentru  prezentarea detaliată a oricăror  două trăsături ale genului dramatic, valorificând fragmentul dat                                                             2 x 4 p. = 8 puncte

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a genului dramatic se acordă astfel:

 • prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
 • prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)

–  respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut                  2 puncte

–  respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                      2 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                  (36 de puncte)

 

A.

 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu: În masivul Piatra Mare se găseşte Canionul Tamina.; Unul dintre canioane a fost numit Şapte Scări, deoarece, iniţial, erau amenajate şapte scări de lemn pentru parcurgerea lui.) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2. câte 2 puncte  pentru  scrierea  titlului  articolului  (Canioanele  Pietrei  Mari)  şi  a  numelui coordonatorului de volum din care este extras textul dat (Mădălin-Cristian Focşa)                    2 x 2 p. = 4 puncte
 1. – câte 1  punct  pentru  menţionarea  genului  fiecărui  substantiv  subliniat  (pârâului  –  neutru; scări – feminin)                             2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (pârâului – genitiv; scări–nominativ)                                                                                          2 x 1 p. = 2 puncte
 1. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (Aici – complement circumstanţial de loc; marcat – atribut adjectival)                                          2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (Aici – adverb de loc; marcat – adjectiv participial/provenit din verb la participiu)                        2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite (care are şi alte minuni ascunse; pe care vă propunem; să le descoperiţi singuri.) 2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise: care are şi alte minuni ascunse – propoziţie subordonată atributivă; pe care vă propunem – propoziţie subordonată atributivă; să le descoperiţi singuri – propoziţie subordonată completivă directă     2 x 1 p. = 2 puncte
 1. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ când 4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ când:
– respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată subiectivă) – 2 p.;
– introducerea propoziţiei subordonate prin adverbul relativ când – 1 p.

B.

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p.                          6 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal
2 x 1 p. = 2 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat  – 1 p.          2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                          2 puncte

 

Notă!

14 puncte se acordă pentru redactare,  astfel:

– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere                             2 x 1 p. = 2 puncte

– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere                                  2 x 1 p. = 2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p.

2 puncte

‒  ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)       3 puncte

‒  punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)      3 puncte

‒  aşezarea corectă a textului în pagină                                                         1 punct

‒  lizibilitatea                                                                               1 punct

 

VEZI AICI MODELELE DE SUBIECTE LA LIMBA ROMANA PENTRU EVALUAREA NATIONALA 2018

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
The following two tabs change content below.

Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro

Bine ati venit pe Blogul ExamenulTau.ro! Aici veti gasi informatii utile despre Examenul de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, admiterea la liceu, sfaturi de invatare si multe altele. Testele si meditatiile online la matematica si romana care se regasesc in platforma ExamenulTau.ro va vor ajuta sa intrati la liceul dorit! Mult succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.