SUBIECTE EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A 2018 – PROBA LA ROMANA

11/06/2018

subiecte evaluare nationala 2018

 

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2017 – 2018

Probă scrisă

Limba şi literatura română

                                                                                                     Varianta 2

 

 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 • Timpul de lucru efectiv este de două ore.

► Click aici: Barem de evaluare şi de notare
► Click aici: REZOLVARI SUBIECTE LIMBA ROMANA, EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A, 2018

Subiectul I______________________________________________40 de puncte

Citeşte următorul text:

În ajun, joi, cum îţi spuneam, am mai făcut o ultimă excursie de vacanţă în Bucegi. Părinţii noştri, plus noi, cei patru copii mari (Adrian nu putea încă să vină pe munte, abia se ţinea pe picioare). Albastrul întunecat şi intens al cerului se sprijinea pe crestele cenușii, era o vreme splendidă, cu vizibilitate bună, deşi nu la fel de cristalină ca pe vremea când din vârf se puteau zări sclipirile mării. Am făcut o  tură scurtă, din Buşteni, pe drumul marcat cu triunghiul roşu. De la Căminul Alpin am urcat prin pădurea de foioase spre Poiana Coştilei. Aici, admirând stâncile alburii şi zada*care începea să-şi coloreze perdelele de ace în portocaliu, alături de brazii de un verde întunecat, ne-am permis un prim popas şi ne-am mai golit rucsacii de o parte din provizii. Am continuat excursia fără să ne grăbim,   până la Pichetul Roşu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăieşti, spre cabană, pe drumul numit „Take Ionescu”, un fel de brâu care îmbrăţişează la bază muntele Bucşoiu, iar de-acolo, cine mai era în stare, putea ajunge pe la „Prepeleac„” la Vârful Omu. La întoarcere, înainte de Poiana Coştilei, nu departe de drumul marcat, am găsit un loc potrivit, cu muşchi pe jos, ca să ne oprim şi să mâncăm tot ce ne mai rămăsese. Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpşor roşu ţâşnea dintre crengi ciripind scurt şi des. Eram mulţumiţi, părinţii pentru că-şi lăsaseră acasă grijile. […] Dina pentru că începea şcoala şi avea să îl vadă pe Radu, un băiat cu ochelari, dragostea ei, […] iar Doru fără motiv, aşa, pur şi simplu.  Ne-am întins pătura de munte, am scos restul de mâncare din rucsac, nişte pâine, ouă fierte – desigur cu un ou fiert treci Bucegii – ceapă şi gogoşari şi două foarte preţioase cutii de pate de ficat. […] Abia ce-am început masa că am auzit cunoscutul zgomot de vreascuri rupte de care ne temeam întotdeauna: ursul de la care nu ştiai la ce să te aştepţi sau oameni de la care, de asemenea, nu ştiai la ce să te aştepţi. Zgomotul nu venea dinspre partea cu poteca, ci din cealaltă, din plină pădure, aşa că ne-am sculat cu toţii în picioare, în afară de Doru, care mânca liniştit înainte, cu ochii albaştri mijiţi*. Eram gata să-i lăsăm ursului mâncarea, ca să ne lase şi el în pace. Nu ştiu dacă ai trăit asta vreodată, posibilitatea rea care se poate concretiza în secunda următoare. Prin minte îţi trec toate metodele de scăpare: să o iei la fugă, să faci pe mortul, să te caţeri într-un copac.

Dar primejdia ne-a ocolit şi acum. În loc de urs a apărut un om tânăr, cam răvăşit, cu bretonul arămiu, lung, dat pe-o parte, cu un băţ pe post de baston, cu o traistă pusă pieziş peste piept, ca poştaşii, încălţat în pantofi şi cu haine mai mult de oraş decât de munte. Nu părea un om rău şi în niciun caz nu era un turist versat. Ne-a zâmbit larg.

 

Ioana Pârvulescu, Inocenţii

*zadă – specie de conifere

*mijiţi – (despre ochi) întredeschişi

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.

 1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: crengi, întotdeauna.  4 puncte
 2. Menţionează rolul cratimei din structura de-acolo.  4 puncte
 3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa: Aerul era auriu, câte un sticlete cu căpşor roşu ţâşnea dintre crengi ciripind scurt şi des.  4 puncte
 4. Transcrie două cuvinte care conţin vocale în hiat din secvenţa: Am continuat excursia fără să ne grăbim până la Pichetul Roşu, mergând pe o potecă mai blândă, de coastă. De aici, în alte zile, mai lungi, o luam spre Mălăieşti, spre cabană, pe drumul numit „Take Ionescu”.   4 puncte
 5. Formulează, în câte un enunţ, două idei principale/secundare din textul dat.  4 puncte
 6. Precizează, într-un enunţ, un motiv pentru care personajele sunt gata să-şi lase mâncarea şi să fugă.  4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi apartenenţa la genul epic a textului dat.  16 puncte

În compunerea ta trebuie:

 • să precizezi două trăsături ale genului epic;
 • să prezinţi detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
 • să ai un conţinut adecvat cerinţei;
 • să respecţi precizarea privnd numărul minim de cuvinte.

Subiectul al II-lea______________________________________________ (36 de puncte)

Citește următorul text:

Garda cetății Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin fața sutelor de vizitatori, care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față ca să facă poze și să filmeze momentul. Îmbrăcați în uniforme austriece din secolul al XVIII-lea, membrii gărzii, unii pe jos, alții călare pe niște superbi frizieni*, înarmați cu flinte, trec pe sub Poarta a III-a a cetății, grandioasa poartă a ansamblului arhitectural Alba Carolina, dominată de statuia ecvestră* a împăratului Carol IV-lea, din Casa de Habsburg. Se respectă întregul ceremonial și se trag salve de tun […]

Pe 4 noiembrie 1715, generalul Steinville,comandantul trupelor imperiale austriece din Transilvania, împreună cu Stefan Kornis, guvernatorul Transilvaniei, și Giovanni Visconti Morando, arhitectul italian care a proiectat fortificația, au pus temelia cetății Alba Carolina. Aceasta avea rol atât în sistemul de apărare al habsburgilor împotriva turcilor, cât și de consolidare a puterii în teritoriile ocupate. Cum trebuia să fie principala fortăreață a Transilvaniei, a fost construită după cele mai noi metode de fortificare ale vremii, concepute de arhitectul militar francez,  Sébastien Le Prestre, Marchiz de Vauban. Planurile au fost trimise la Viena, pentru a primi aprobarea Prințului Eugeniu de Savoia. Pentru amplasare, s-a ales strategic cel mai înalt punct al orașului, pe locul a două fortificații mai vechi. Totul a costat aproape două milioane de guldeni* de aur, o sumă imensă pentru acele vremuri. Intrarea în cetate se făcea prin intermediul a șapte porți, câte una pe fiecare linie de apărare. În prezent, Traseul celor Trei Fortificații din Alba Carolina conține vestigiile a trei cetăți, din epoci distincte, construite succesiv în același loc, fiecare nouă cetate incluzând-o pe cea mai veche: castrul roman (106 d.H.), cetatea medievală (sec. XVI – XVII) și cetatea Alba Carolina.

Adina Brânciulescu, Transilvania, din goana trenului,

în National Geographic Traveler, nr 35/2017

*frizieni – specie de cai

*ecvestră – (despre opere de artă) care reprezintă o persoană călare

*guldeni – monede de aur sau argint, care au circulat în mai multe țări din Europa

 A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

 1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
 • numele guvernatorului care a pus temelia cetății Alba Carolina;  4 puncte
 • un rol pe care îl avea cetatea Alba Carolina în secolul al XVIII-lea.  4 puncte
 1. Scrie numele autoarei și anul în care a apărut articolul din care este extras fragmentul.         4 puncte
 2. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat.  4 puncte
 3. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate,menționând partea de vorbire prin care se exprimă: În prezent, Traseul celor Trei Fortificații din Alba Carolina conține vestigiile a trei cetăți, din epoci distincte, construite succesiv în același loc.  4 puncte
 4. Transcrie două propoziții subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora: Garda cetății Alba Carolina, din Alba Iulia, defilează prin fața sutelor de vizitatori, care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față ca să facă poze și să filmeze momentul.  4 puncte
 5. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ cum.  4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-o cetate.  12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

 • să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
 • să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
 • să ai un conținut adecvat cerinței;
 • să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

Notă!  Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziției – 2 p.; coerența textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuația – 3 p.; așezarea corectă a textului în pagină – 1 p.; lizibilitatea – 1p.).

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp
The following two tabs change content below.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.