BAREM EVALUARE SI NOTARE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 – PROBA LA ROMANA

06/03/2018
BAREM EVALUARE SI NOTARE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 PROBA LA ROMANA

BAREM EVALUARE SI NOTARE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 PROBA LA ROMANA

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2017 – 2018

Probă scrisă
Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare

 

 • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I       ____________ ____________________ _________________   (40 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: să te mândrești – să te lauzi; iute – repede) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2. menţionarea rolului virgulei în secvenţa dată (izolează un substantiv în cazul vocativ de restul enunţului)                                                                          4 puncte
 3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a fiecărui cuvânt subliniat din secvenţele date 2 x 2 p. = 4 puncte
 • câte 1 p. pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt 2 x 1 p. = 2 p. (de exemplu: mea – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale; încet – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale)
 • câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte 2 x 1 p. = 2 p (de exemplu: mea – adjectiv pronominal posesiv provenit din pronume posesiv; încet – adverb de mod provenit din adjectiv)

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – câte 1 punct pentru precizarea numărului de litere pentru fiecare dintre cuvintele date (pleci – 5 litere; încet – 5 litere)                                               2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea numărului de sunete pentru fiecare dintre cuvintele date (pleci – 4 sunete; încet – 5 sunete)                                                                    2 x 1 p. = 2 puncte

 1. câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din textul dat
  2 x 2 p. = 4 puncte
 1. – prezentarea motivului pentru care stejarul afirmă Chiar trăsnete din ceruri sunt gata a-nfrunta.  (de exemplu: Stejarul afirmă acestea pentru a sublinia antiteza dintre el şi trestie.)                            3 puncte

– formularea răspunsului într-un enunţ                                                                1 punct

 

B.

–  câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale fabulei                   2 x 2 p. = 4 puncte

–  câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a celor două trăsături ale fabulei, valorificând textul dat 2 x 4 p. = 8 puncte

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a fabulei se acordă astfel:

 • prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
 • prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)

–  respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut                   2 puncte

–  respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                       2 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea       ____________ ____________________ _________________   (36 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu:

Cartea  junglei  a  fost  publicată  pentru  prima  dată  în  1894.; Personajul creat de cineaști este „Regele Louie”.)                                          2 x 2 p. = 4 puncte

 1. câte 2 puncte  pentru  scrierea  titlului  articolului  din  care  a  fost  extras  fragmentul  dat

(Cartea junglei explicată. Fiarele sălbatice) şi numele publicației în care a apărut (Terra Magazin)
2 x 2 p. = 4 puncte

 1. – câte 1 punct pentru menţionarea diatezei fiecărui verb subliniat (se crede – diateza reflexivă; ar fi putut – diateza activă)                                               2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru menţionarea modului fiecărui verb subliniat (se crede – modul indicativ; ar fi putut – modul condiţional-optativ)                                    2 x 1 p. = 2 puncte

 1. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (alți – atribut adjectival;  bețe – complement direct)                                      2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părţi de vorbire (alți – adjectiv pronominal nehotărât; bețe – substantiv comun)                                         2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a celor două propoziţii subordonate (în care ar fi uşor; să ţi-l imaginezi pe Regele Louie balansându-se printre copaci.)  2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise (în care ar fi uşor – propoziţie subordonată atributivă; să ţi-l imaginezi pe Regele Louie balansându-se printre copaci – propoziţie subordonată subiectivă)                                                2 x 1 p. = 2 puncte

 1. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată completivă directă, introdusă prin adverbul relativ când 4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.

– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ când: respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată completivă directă) – 2 p.; introducerea propoziţiei subordonate prin adverbul relativ când – 1 p.

 

B.

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p.                          6 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal                              2 x 1 p. = 2 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat  – 1 p.         2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                    2 puncte

Notă!
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:

– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere           2 x 1 p. = 2 puncte

– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere            2 x 1 p. = 2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p.
2 puncte

‒  ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)
3 puncte

‒  punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)
3 puncte

‒  aşezarea corectă a textului în pagină              1 punct

‒  lizibilitatea              1 punct

 

<< CLICK AICI PENTRU A VEDEA SUBIECTELE SIMULARII EVALUARII NATIONALE,
CLASA A VIII-A, 2018 – PROBA LA LIMBA ROMANA >>

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
The following two tabs change content below.

Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro

Bine ati venit pe Blogul ExamenulTau.ro! Aici veti gasi informatii utile despre Examenul de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, admiterea la liceu, sfaturi de invatare si multe altele. Testele si meditatiile online la matematica si romana care se regasesc in platforma ExamenulTau.ro va vor ajuta sa intrati la liceul dorit! Mult succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.