BAREM EVALUARE SI NOTARE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 – PROBA LA ROMANA

06/03/2018
BAREM EVALUARE SI NOTARE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 PROBA LA ROMANA

BAREM EVALUARE SI NOTARE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 PROBA LA ROMANA

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2017 – 2018

Probă scrisă
Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare

 

 • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I       ____________ ____________________ _________________   (40 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: să te mândrești – să te lauzi; iute – repede) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2. menţionarea rolului virgulei în secvenţa dată (izolează un substantiv în cazul vocativ de restul enunţului)                                                                          4 puncte
 3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a fiecărui cuvânt subliniat din secvenţele date 2 x 2 p. = 4 puncte
 • câte 1 p. pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt 2 x 1 p. = 2 p. (de exemplu: mea – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale; încet – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale)
 • câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte 2 x 1 p. = 2 p (de exemplu: mea – adjectiv pronominal posesiv provenit din pronume posesiv; încet – adverb de mod provenit din adjectiv)

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – câte 1 punct pentru precizarea numărului de litere pentru fiecare dintre cuvintele date (pleci – 5 litere; încet – 5 litere)                                               2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea numărului de sunete pentru fiecare dintre cuvintele date (pleci – 4 sunete; încet – 5 sunete)                                                                    2 x 1 p. = 2 puncte

 1. câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din textul dat
  2 x 2 p. = 4 puncte
 1. – prezentarea motivului pentru care stejarul afirmă Chiar trăsnete din ceruri sunt gata a-nfrunta.  (de exemplu: Stejarul afirmă acestea pentru a sublinia antiteza dintre el şi trestie.)                            3 puncte

– formularea răspunsului într-un enunţ                                                                1 punct

 

B.

–  câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale fabulei                   2 x 2 p. = 4 puncte

–  câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a celor două trăsături ale fabulei, valorificând textul dat 2 x 4 p. = 8 puncte

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a fabulei se acordă astfel:

 • prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 p.
 • prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 p.)

–  respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut                   2 puncte

–  respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte                       2 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea       ____________ ____________________ _________________   (36 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu:

Cartea  junglei  a  fost  publicată  pentru  prima  dată  în  1894.; Personajul creat de cineaști este „Regele Louie”.)                                          2 x 2 p. = 4 puncte

 1. câte 2 puncte  pentru  scrierea  titlului  articolului  din  care  a  fost  extras  fragmentul  dat

(Cartea junglei explicată. Fiarele sălbatice) şi numele publicației în care a apărut (Terra Magazin)
2 x 2 p. = 4 puncte

 1. – câte 1 punct pentru menţionarea diatezei fiecărui verb subliniat (se crede – diateza reflexivă; ar fi putut – diateza activă)                                               2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru menţionarea modului fiecărui verb subliniat (se crede – modul indicativ; ar fi putut – modul condiţional-optativ)                                    2 x 1 p. = 2 puncte

 1. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (alți – atribut adjectival;  bețe – complement direct)                                      2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru menționarea fiecărei părţi de vorbire (alți – adjectiv pronominal nehotărât; bețe – substantiv comun)                                         2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a celor două propoziţii subordonate (în care ar fi uşor; să ţi-l imaginezi pe Regele Louie balansându-se printre copaci.)  2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise (în care ar fi uşor – propoziţie subordonată atributivă; să ţi-l imaginezi pe Regele Louie balansându-se printre copaci – propoziţie subordonată subiectivă)                                                2 x 1 p. = 2 puncte

 1. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată completivă directă, introdusă prin adverbul relativ când 4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.

– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ când: respectarea tipului de propoziţie subordonată indicat (propoziţie subordonată completivă directă) – 2 p.; introducerea propoziţiei subordonate prin adverbul relativ când – 1 p.

 

B.

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p.                          6 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal                              2 x 1 p. = 2 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat  – 1 p.         2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                    2 puncte

Notă!
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:

– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere           2 x 1 p. = 2 puncte

– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere            2 x 1 p. = 2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: total – 2 p.; parţial – 1 p.
2 puncte

‒  ortografia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)
3 puncte

‒  punctuaţia (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)
3 puncte

‒  aşezarea corectă a textului în pagină              1 punct

‒  lizibilitatea              1 punct

 

<< CLICK AICI PENTRU A VEDEA SUBIECTELE SIMULARII EVALUARII NATIONALE,
CLASA A VIII-A, 2018 – PROBA LA LIMBA ROMANA >>

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.