Barem de Evaluare si Notare pentru MODELELE NOI de SUBIECTE la romana – Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, 2021

04/11/2020

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2020 – 2021
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Model

•  Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
•  Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
•  În cazul itemilor obiectivi, alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea rezolvării exercițiului respectiv.

Subiectul I                                       70 de puncte

A.
1. câte 1 punct pentru notarea oricăror altor două specii de animale existente în manejul Circului Struțki, pe lângă urșii polari (de exemplu: „tigri”, „lei”)        2 x 1 punct = 2 puncte
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d        2 puncte
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c         2 puncte
4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c         2 puncte
5. câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri        6 x 1 punct = 6 puncte

Enunțul

Corect

Incorect

Toți copiii din târgurile prin care trecuse Circul Struțki își amintesc de Fram.

 

x

Mihai Stoican este convins că fiul său este un specialist în expedițiile polare.

 

x

Hărțile din camera lui Petruș au fost desenate de el însuşi.

x

 

Nepoata bătrânului profesor îl abordează direct pe bunicul său în ceea ce priveşte dorinţa lui Petruș de a se informa.

 

x

Construirea navei Fram a fost finanțată și de guvernul Norvegiei.

x

 

Expoziția Gjøa a fost găzduită de Muzeul Fram.

x

 

6. – câte 2 puncte pentru menționarea fiecărui tipar textual din fiecare dintre fragmentele date:
a) dialogat; b) descriptiv          2 x 2 puncte = 4 puncte
– câte 1 punct pentru formularea fiecărui răspuns în câte un enunț  –  2 x 1 punct = 2 puncte

7.  – precizarea unei legături, la nivelul conținutului, care se poate stabili între cele două texte date (de exemplu: menționarea navei Fram etc.)               2 puncte
– prezentarea legăturii precizate: prezentare adecvată și nuanțată – 3 puncte; schematică – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct;    3 puncte
– respectarea numărului minim de cuvinte      1 punct

8. – menționarea răspunsului la întrebarea dată          1 punct
– motivarea răspunsului menționat, valorificând textul dat: nuanțat și adecvat, cu valorificarea textului dat – 4 puncte; schematic, cu valorificarea textului dat – 2 puncte; tendință de generalizare, încercare de motivare, lipsa de valorificare a textului – 1 punct      4 puncte
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0  puncte            1 punct

9. – precizarea unui alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară asociat fragmentului din Fram, ursul polar de Cezar Petrescu    1 punct
– câte 2 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii: adecvat – 2 puncte; simpla precizare a asemănării/a deosebirii – 1 punct; 2 x 2 puncte = 4 puncte
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0  puncte)   1 punct

B.
1. câte 1 punct pentru încercuirea silabei accentuate din cuvintele date (car; oceanul2 x 1 punct = 2 puncte
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a     2 puncte
3. câte 2 puncte pentru înlocuirea corectă a fiecărui cuvânt indicat (de exemplu: Exteriorul original este neatins.)    2 x 2 puncte = 4 puncte
4. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror trei substantive (de exemplu: Petruș, la pol, tată, însemnările, lui Nansen)     3 x 1 puncte = 3 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărui caz (de exemplu: Petruș – vocativ, la pol – acuzativ, tată – vocativ, însemnările – acuzativ, lui Nansen – genitiv)
   3 x 1 puncte = 3 puncte

5. transformarea enunțului, astfel încât să existe o construcţie activă (Colin Archer a construit nava.6 puncte

6. – câte 2 puncte pentru alcătuirea unui enunț asertiv, în care substantivul „muzeu” să aibă funcția sintactică de complement indirect (de exemplu: Guvernul acordă muzeului subvenții.) și a unui enunț interogativ în care pronumele interogativ „cine” să aibă funcția sintactică de nume predicativ (de exemplu: Cine ești tu?)       2 x 2 puncte = 4 puncte
– câte 1 punct pentru corectitudinea enunțului (logică și gramaticală)    2 x 1 punct = 2 puncte

7. câte 2 puncte pentru completarea spațiilor libere din textul dat cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze (ar plăcea, al, căror)      3 x 2 puncte = 6 puncte

Subiectul al II-lea                              20 de puncte

Conținutul compunerii – 12 puncte
−  adecvarea conținutului la cerință, prin prezentarea unei călătorii la Polul Nord: în totalitate – 2 puncte; parțial, cu divagații – 1 punct                     2 puncte
−  notarea datei  1 punct
−  utilizarea persoanei I în redactarea notei de jurnal      1 punct
−  prezentarea unei emoții/a unui sentiment, resimțită/resimțit în timpul călătoriei: nuanțată – 2 puncte; schematică –  1 punct    2 puncte
−  câte 2 puncte redactarea fiecăreia dintre secvențele solicitate (narativă, descriptivă, explicativă) cu respectarea tiparului textual: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct       3 x 2 puncte = 6 puncte

Redactarea compunerii – 8 puncte
–  marcarea corectă a paragrafelor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte    1 punct
–  coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte         1 punct
–  proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte       1 punct
–  corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte            1 punct
–  claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte         1 punct
–  respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)   1 punct
–  respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)  1 punct
– lizibilitate   1 punct

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are  minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

One thought on “Barem de Evaluare si Notare pentru MODELELE NOI de SUBIECTE la romana – Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, 2021

  1. Bodorin Anișoara

    Se pun în calcul, la numărul total de cuvinte al textului, conjuncțiile și prepozițiile? La BAC nu se numără ( conjuncțiile și prepozițiile)

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.