Barem de Evaluare si Notare pentru MODELELE NOI de SUBIECTE la romana – Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, 2021

04/11/2020

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2020 – 2021
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Model

•  Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
•  Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
•  Se acordă zece puncte din oficiu. Punctajul total este de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
•  În cazul itemilor obiectivi, alegerea de către elev a două variante de răspuns duce la anularea rezolvării exercițiului respectiv.

Subiectul I                                       70 de puncte

A.
1. câte 1 punct pentru notarea oricăror altor două specii de animale existente în manejul Circului Struțki, pe lângă urșii polari (de exemplu: „tigri”, „lei”)        2 x 1 punct = 2 puncte
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: d        2 puncte
3. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c         2 puncte
4. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: c         2 puncte
5. câte 1 punct pentru stabilirea corectitudinii/incorectitudinii fiecăruia dintre enunțuri        6 x 1 punct = 6 puncte

Enunțul

Corect

Incorect

Toți copiii din târgurile prin care trecuse Circul Struțki își amintesc de Fram.

 

x

Mihai Stoican este convins că fiul său este un specialist în expedițiile polare.

 

x

Hărțile din camera lui Petruș au fost desenate de el însuşi.

x

 

Nepoata bătrânului profesor îl abordează direct pe bunicul său în ceea ce priveşte dorinţa lui Petruș de a se informa.

 

x

Construirea navei Fram a fost finanțată și de guvernul Norvegiei.

x

 

Expoziția Gjøa a fost găzduită de Muzeul Fram.

x

 

6. – câte 2 puncte pentru menționarea fiecărui tipar textual din fiecare dintre fragmentele date:
a) dialogat; b) descriptiv          2 x 2 puncte = 4 puncte
– câte 1 punct pentru formularea fiecărui răspuns în câte un enunț  –  2 x 1 punct = 2 puncte

7.  – precizarea unei legături, la nivelul conținutului, care se poate stabili între cele două texte date (de exemplu: menționarea navei Fram etc.)               2 puncte
– prezentarea legăturii precizate: prezentare adecvată și nuanțată – 3 puncte; schematică – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct;    3 puncte
– respectarea numărului minim de cuvinte      1 punct

8. – menționarea răspunsului la întrebarea dată          1 punct
– motivarea răspunsului menționat, valorificând textul dat: nuanțat și adecvat, cu valorificarea textului dat – 4 puncte; schematic, cu valorificarea textului dat – 2 puncte; tendință de generalizare, încercare de motivare, lipsa de valorificare a textului – 1 punct      4 puncte
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0  puncte            1 punct

9. – precizarea unui alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară asociat fragmentului din Fram, ursul polar de Cezar Petrescu    1 punct
– câte 2 puncte pentru prezentarea asemănării și a deosebirii: adecvat – 2 puncte; simpla precizare a asemănării/a deosebirii – 1 punct; 2 x 2 puncte = 4 puncte
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0  puncte)   1 punct

B.
1. câte 1 punct pentru încercuirea silabei accentuate din cuvintele date (car; oceanul2 x 1 punct = 2 puncte
2. scrierea literei corespunzătoare răspunsului corect: a     2 puncte
3. câte 2 puncte pentru înlocuirea corectă a fiecărui cuvânt indicat (de exemplu: Exteriorul original este neatins.)    2 x 2 puncte = 4 puncte
4. – câte 1 punct pentru transcrierea oricăror trei substantive (de exemplu: Petruș, la pol, tată, însemnările, lui Nansen)     3 x 1 puncte = 3 puncte
– câte 1 punct pentru precizarea fiecărui caz (de exemplu: Petruș – vocativ, la pol – acuzativ, tată – vocativ, însemnările – acuzativ, lui Nansen – genitiv)
   3 x 1 puncte = 3 puncte

5. transformarea enunțului, astfel încât să existe o construcţie activă (Colin Archer a construit nava.6 puncte

6. – câte 2 puncte pentru alcătuirea unui enunț asertiv, în care substantivul „muzeu” să aibă funcția sintactică de complement indirect (de exemplu: Guvernul acordă muzeului subvenții.) și a unui enunț interogativ în care pronumele interogativ „cine” să aibă funcția sintactică de nume predicativ (de exemplu: Cine ești tu?)       2 x 2 puncte = 4 puncte
– câte 1 punct pentru corectitudinea enunțului (logică și gramaticală)    2 x 1 punct = 2 puncte

7. câte 2 puncte pentru completarea spațiilor libere din textul dat cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze (ar plăcea, al, căror)      3 x 2 puncte = 6 puncte

Subiectul al II-lea                              20 de puncte

Conținutul compunerii – 12 puncte
−  adecvarea conținutului la cerință, prin prezentarea unei călătorii la Polul Nord: în totalitate – 2 puncte; parțial, cu divagații – 1 punct                     2 puncte
−  notarea datei  1 punct
−  utilizarea persoanei I în redactarea notei de jurnal      1 punct
−  prezentarea unei emoții/a unui sentiment, resimțită/resimțit în timpul călătoriei: nuanțată – 2 puncte; schematică –  1 punct    2 puncte
−  câte 2 puncte redactarea fiecăreia dintre secvențele solicitate (narativă, descriptivă, explicativă) cu respectarea tiparului textual: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct       3 x 2 puncte = 6 puncte

Redactarea compunerii – 8 puncte
–  marcarea corectă a paragrafelor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte    1 punct
–  coerența textului: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte         1 punct
–  proprietatea termenilor folosiți: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte       1 punct
–  corectitudinea gramaticală: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte            1 punct
–  claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 1 punct; parțial – 0 puncte         1 punct
–  respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)   1 punct
–  respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)  1 punct
– lizibilitate   1 punct

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are  minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp
The following two tabs change content below.

One thought on “Barem de Evaluare si Notare pentru MODELELE NOI de SUBIECTE la romana – Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, 2021

  1. Bodorin Anișoara

    Se pun în calcul, la numărul total de cuvinte al textului, conjuncțiile și prepozițiile? La BAC nu se numără ( conjuncțiile și prepozițiile)

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.