Modele Subiecte Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, 2021 – Limba si Literatura Romana

23/07/2020

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Limba şi literatura română


•      Toate subiectele sunt obligatorii.

•      Se acordă zece puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I ___________________________________30 de puncte

Se dă textul:

PASIUNILE

Din cele mai vechi timpuri, omul a avut pasiuni dintre cele mai diverse; chiar dacă termenul hobby, cu sensul pe care îl cunoaștem astăzi (de ocupație preferată în afara profesiei), a câștigat teren abia la finalul secolului al XX-lea, individul a fost mereu preocupat de a-și petrece calitativ timpul. Astăzi, pasiunile cel mai des întâlnite, conform statisticilor, sunt: muzica, sportul, dansul, fotografia, pictura și călătoria.

Deseori, în zilele noastre, pasiunile pierd în fața tentației de a evada în virtual. Dar, spre deosebire de mirajul oferit de rețelele sociale, o pasiune îl reprezintă pe om, îl ajută să se dezvolte armonios, întreține bucuria, zâmbetul pe buze, dorința de a-și face prieteni și de a avea o atitudine deschisă față de ceilalți, diminuând sau chiar alungând plictiseala sau inerția.

Cea mai populară pasiune este muzica. Unii preferă cantoul, alții – mai curajoși sau mai hotărâți – aleg să studieze un instrument, iar alții se rezumă să participe la concertele artiștilor preferați.

Beneficiile pe care muzica, înțeleasă ca pasiune, le aduce sunt foarte multe. S-a dovedit că participarea la un proiect precum „Cantus mundi” crește bucuria din ochii copiilor. Detalii se pot găsi pe www.cantusmundi.ro,  de  unde  aflăm  că  proiectul sprijină pasiunea pentru muzică a copiilor care aparțin diverselor  culturi,  învățându-i  să  conviețuiască,  să manifeste empatie prin limbaj muzical. Cu alte cuvinte, fiecare copil are șansa de a fi aproape de celălalt de vârsta  lui,  de  creațiile  compozitorilor  renumiți,  să asculte un sunet cu tot sufletul, să fie interactiv cultural și să demonstreze mottoul „Doar muzica ne poate uni!”. Toate acestea dezvoltă curiozitatea față de mirajul unui sunet creat de cei mari și recreat de cei mici.

A doua pasiune, apropiată de muzică, dincolo de statistici, este dansul, care lărgește cercul de prieteni și provoacă emoție, dă ritm și grație.

Un alt hobby este sportul. Fie că se vorbește despre  înot,  tenis,  fotbal  sau  gimnastică  aerobică, acesta este apreciat pentru că susține disciplina și capacitatea de concentrare, precum și sănătatea fizică.

Pasiunile pot avea legătură cu profesia unei persoane, chiar dacă, de foarte multe ori, sunt văzute ca activități de petrecere a timpului liber. Despre Mendeleev, de pildă, deși a rămas în memoria tuturor prin tabelul elementelor chimice, puțini știu că mai avea o pasiune: confecționarea geamantanelor. Reușita în viață este adesea legată de pasiuni și de încrederea în puterea de a șterge limitele.

Sunt oameni precum artiștii – scriitori, pictori, compozitori sau actori –, care au știut să mizeze pe ceea ce i-a pasionat, iar interesul pentru un anumit aspect i-a condus spre o carieră.

Pentru ei, pasiunea a avut un rol decisiv, iar un personaj precum Toto din filmul „Cinema Paradiso” poate fi un model prin bucuria de a visa, prin păstrarea unei curiozități vii. Dar un exemplu pentru fiecare poate fi și un inginer curios în fața poeziei, în fața naturii, și un avocat care deschide o carte de unde să afle despre configurația masei continentale și despre climatele contrastante, chiar dacă acestea nu țin de profesia aleasă.

Este vremea ca pasiunile să-și recâștige importanța, astfel încât să nu mai fie considerate simple capricii sau, mai grav, pierdere de vreme, ajungând să fie văzute așa cum merită: una dintre cheile spre orizonturile lumii.

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat.

1.  Transcrie, din următorul articol de dicționar, sensul din text al cuvântului „miraj”.                2 puncte

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MIRÁJ, miraje, s. n. I. 1. Fenomen optic produs prin refracția treptată a luminii în straturi de aer cu densități diferite, din cauza căruia, mai ales în deșert sau pe mare, apar la orizont imagini răsturnate ale unor părți din natură, ale unor obiecte îndepărtate etc.,  ca  și  cum  s-ar  reflecta  într-o  apă; p.  ext. fata  morgana. 2. Fig. Imagine înșelătoare;   închipuire,   iluzie   deșartă. 3. Fig. Farmec,   atracție   irezistibilă. II. (În sintagma) Mirajul ouălor = operație de examinare a ouălor supuse incubației pentru a urmări dezvoltarea embrionului. [Var.: (rar) mirágiu s. n.] – Din fr. mirage.

2.  Pasiunile lui Mendeleev sunt:

a. chimia și confecționarea geamantanelor.

b. chimia și geamantanele.

c. tabelul elementelor și confecțiile.

d. tabelul elementelor chimice și confecționarea geamantanelor.   

2 puncte

Litera corespunzătoare răspunsului corect este___________________

3.  Statistic, a doua pasiune preferată de oameni este:

a. dansul.

b. fotografia.

c. muzica.

d. sportul.

2 puncte

Litera corespunzătoare răspunsului corect este _________________

4.  Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea cu două informații din text.

4 puncte

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe informațiile din text.

6 puncte

Enunț Corect Incorect
a. Pasiunea poate fi un hobby sau o profesie.    
b. Toți care iubesc muzica studiază un instrument.    
c. Copiii sunt curioși în fața melodiilor create de compozitori.    
d. Orice inginer este pasionat de poezie.    
e. Dacă își urmează pasiunea, omul își ratează șansa de a face carieră.    
f.  Pasiunile sunt considerate uneori simple capricii.    

6.  Explică, în 50 – 80 de cuvinte, relația dintre a doua ilustrație și textul dat.

6 puncte

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  Ioana și Dan discută despre afirmația scriitorului Lin Yutang.

Ioana:   Pleci   pe   drumul  tău   și,   pe parcurs, îți găsești pasiunea.

Dan: Pleci de la o pasiune ca să îți găsești drumul.

Redactează un text de 60 – 100 de cuvinte, care să susțină unul dintre punctele de vedere de mai sus, valorificând textul „Pasiunile”.

8 puncte

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL AL II-LEA _________________________________  30 de puncte

Se dă textul:

Salut, Mihai!

Tocmai am terminat „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran. Să-ți spun: niște marinari sunt într-o călătorie spre Țara de Foc… Te poartă cu ei prin locuri unice. Crede-mă, citind cartea, mi-au plăcut mai mult ca oricând călătoriile.

Ce zici, facem un schimb de cărți în această după-masă? Poate, astfel, vom redescoperi multe dintre țările învățate la geografie. La ce oră am putea să ne vedem? Aștept răspuns URGENT!!! Geografia nu suportă amânare! Andrei 🙂

Scrie, în caseta fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat.

1.  Conțin diftong toate cuvintele din seria:

a.  tocmai, călătoriile.

b.  poartă, cartea.

c.   această, putea.

d.  ei, Andrei.

2 puncte

Litera corespunzătoare răspunsului corect este_______

2.  Cuvântul subliniat în secvența „vom redescoperi multe dintre țările învățate la geografie” este:

a.  adjectiv pronominal nehotărât.

b.  adjectiv propriu-zis.

c.   numeral cardinal.

d.  pronume nehotărât.

2 puncte

Litera corespunzătoare răspunsului corect este______________

3.  Modul verbului subliniat din enunțul „Tocmai am terminat Toate pânzele sus!” indică o acțiune:

a.  dorită.

b.  ipotetică.

c.   posibilă.

d.  reală.

2 puncte

Litera corespunzătoare răspunsului corect este________________

4. Completează spațiile libere din răspunsul lui Mihai, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.

4 puncte

Dragă Andrei,

M-a bucurat mesajul tău. Și eu voi citi această carte. Cred că le- _______________ (a plăcea, condițional-optativ, prezent) și colegilor ______________(nostru) să descopere peisajele unei lumi ___________________ (care) aventuri nu le vor uita.

Mihai

5. Rescrie  propoziția  următoare,  astfel  încât  complementul  direct  să  fie  exprimat  printr-un  clitic pronominal personal: „citind cartea, mi-au plăcut mai mult ca oricând călătoriile”.

4 puncte

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Formulează un îndemn pentru pasionații de lectură sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții aflate în raport de coordonare copulativă.

4 puncte

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Textul de mai jos, preluat dintr-o postare on-line, conține greșeli de punctuație.

Toate pânzele sus! este un roman scris de Radu Tudoran un prozator pasionat de călătoria pe mare. Romanul este publicat în 1954 dar va fi ecranizat abia după douăzeci de ani.”

Corectează textul, adăugând semnele de punctuație corespunzătoare.

4 puncte

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Redactează un text descriptiv, de 40 – 70 de cuvinte, în care să prezinți Țara de Foc, așa cum ți-o imaginezi, utilizând minimum două adjective la grade de comparație diferite.

8 puncte

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Subiectul al III-lea __________________30 de puncte

Se dă textul:

Bătrânul pădurar visează parcă.
Îndrăgostit de codri ca de-o arcă*
Pe care-n timpi mai vechi ca amintirea
El a durat-o, rânduind în ea
Galop de cerbi, bârlog de urşi şi unduirea
Izvoarelor, să aibă fiarele ce bea.

Sub ochii lui, plini de senin şi zare,
Sub ochii oglindind o depărtare,
Dureri şi bucurii de-ale pădurii
S-au petrecut, şi-n suflet el le-a strâns,
Şi neschimbându-şi apa cătăturii*
În taină-a râs cu ele ori a plâns. […]

Natura, ascultaţi-o, îi murmur
Cântecul ei de ger şi de căldură,
Vibrarea fină de omăt asprit,
Foşnirea moale-a frunzelor căzute
Ori şopotul de unde-năbuşit
Când vin de la izvor un pâlc de ciute*.

Nicolae Labiș, Bătrânul pădurar (fragmente)

*arcă – corabie
*ciute – căprioare
*cătătură – căutătură, privire

În timpul unei discuții la clasă referitoare la natură, pe baza operei lui Nicolae Labiș, îți notezi următoarele cuvinte-cheie:

•    iubire
•    arcă, Arca lui Noe
•    mit
•    metaforă

În timpul discuției, au fost formulate câteva idei prezente în text:

•    Pentru bătrânul pădurar natura este o arcă – o Arcă a lui Noe.
•    Bătrânul pădurar trăiește bucuriile și durerile naturii.
•    Pădurea îi comunică bătrânului trăirile ei.
S-a formulat următoarea semnificație posibilă a textului:
•    A iubi natura înseamnă a-i descoperi diversitatea, a o proteja și a o respecta.

Scrie o compunere, de minimum 150 de cuvinte, despre iubirea pentru natură, valorificând atât textul lui Nicolae Labiș, cât și cunoștințele și experiențele tale.

În redactarea compunerii:

–    vei prezenta lumea descrisă în text;      4 puncte

–    vei selecta două secvențe din poezie care exprimă iubirea pentru natură, explicând semnificațiile acestora;       6 puncte

–    vei interpreta o figură de stil pe care o consideri sugestivă pentru iubirea de natură;              6 puncte

–    vei corela o idee din textul dat cu o experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă operă artistică. 4 puncte

Notă! Punctajul pentru compunere se acordă astfel:

•  conținutul compunerii 20 de puncte;

•  organizarea și claritatea exprimării ideilor 4 puncte (organizarea ideilor – 2 puncte; claritatea exprimării ideilor – 2 puncte);

redactarea compunerii 6 puncte (respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuație – 2 puncte; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp
The following two tabs change content below.

Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro

Bine ati venit pe Blogul ExamenulTau.ro! Aici veti gasi informatii utile despre Examenul de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, admiterea la liceu, sfaturi de invatare si multe altele. Testele si meditatiile online la matematica si romana care se regasesc in platforma ExamenulTau.ro va vor ajuta sa intrati la liceul dorit! Mult succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.