Barem de evaluare şi de notare – model subiecte Evaluare Naţională 2020 – română

09/01/2020

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2019 – 2020

Model  probă scrisă Limba şi literatura română

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I________________40 de puncte

 A.

1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: văzând – remarcând; nădejdea – speranța) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. menţionarea rolului virgulei în structura dată (izolează un substantiv în cazul vocativ de restul enunțului) 4 puncte 3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvențele date

3. • câte 1 punct pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt (de exemplu: său – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale; pârâiaș – format prin derivare) 2 x 1 p. = 2 puncte

• câte 1 punct pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: său – adjectiv pronominal posesiv provenit din pronume posesiv; pârâiaș – format prin derivare cu sufixul -aș de la substantivul pârâu) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte care conţin diftong din secvenţa dată (de exemplu: partea, locului, crai, doi) 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru formularea, în câte un enunț, a oricăror două idei principale/secundare din textul dat 2 x 2 p. = 4 puncte

6. – precizarea unui motiv pentru care bătrâna îi îndeamnă pe cei doi feciori să se întoarcă din drum (de exemplu: Bătrâna îi sfătuiește să se întoarcă din drum, pentru că nimeni dintre cei care au luat-o spre casa zmeului nu s-a mai întors. etc.) 3 puncte

– formularea răspunsului într-un enunţ   1 punct

 B.

‒ câte 1 punct pentru precizarea oricăror patru trăsături ale basmului popular 4 x 1 p. = 4 puncte

  • ‒ câte 4 puncte pentru prezentarea detaliată a oricăror două trăsături ale basmului popular, valorificând fragmentul dat 2 x 4 p. = 8 puncte
    • prezentare adecvată, detaliată a trăsăturii – 4 puncte
    • prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 2 puncte)

(Punctele pentru prezentarea fiecărei trăsături a basmului se acordă astfel:

‒ adecvarea conţinutului la cerinţă: în totalitate – 2 puncte; parţial – 1 punct; 2 puncte

‒ respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte; 2 puncte

 SUBIECTUL al II-lea___________36 de puncte

A.

1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu: Lisabona este un oraș atractiv pentru turiști datorită tramvaielor vechi.; Relieful orașului Lisabona este alcătuit din șapte coline.) 2 x 2 p. = 4 puncte

2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei (Elena Drăghici) și a titlului articolului (Tramvaiele din Lisabona) 2 x 2 p. = 4 puncte

3. – câte 1 punct pentru menționarea genului fiecărui substantiv subliniat (cartiere – neutru; încălțămintea – feminin) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru menționarea cazului fiecărui substantiv subliniat (cartiere – acuzativ; încălțămintea – nominativ) 2 x 1 p. = 2 puncte

4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcții sintactice (pieptiș – complement circumstanțial de mod; turistică – atribut adjectival) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (pieptiș – adverb de mod; turistică – adjectiv propriu-zis) 2 x 1 p. = 2 puncte

5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două propoziţii subordonate diferite (de exemplu: cum reușesc; că trebuie; să vă lipiți de perete; când trec tramvaiele; întrucât străzile sunt foarte înguste în anumite zone) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea felului fiecărei propoziţii subordonate transcrise (de exemplu: cum reușesc – propoziţie subordonată completivă indirectă; că trebuie – propoziţie subordonată completivă indirectă; să vă lipiți de perete – propoziţie subordonată subiectivă; când trec tramvaiele – propoziţie subordonată circumstanţială de timp; întrucât străzile sunt foarte înguste în anumite zone – propoziţie subordonată circumstanţială de cauză) 2 x 1 p. = 2 puncte

6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, introdusă prin adverbul relativ când 4 puncte – construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 punct

– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ când – 3 puncte

B.

– relatarea unei întâmplări petrecute într-un oraș aglomerat: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 puncte; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 puncte; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 puncte 6 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal

2 x 1 p. = 2 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă: în totalitate – 2 puncte; parţial – 1 punct 2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă!

14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:

– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte

– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate – 2 puncte; parțial – 1 punct; 2 puncte

‒ respectarea normelor de ortografie (0–1 greșeli – 3 puncte; 2–3 greșeli – 2 puncte; 4 greșeli – 1 punct; 5 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 3 puncte

‒ respectarea normelor de punctuație (0–1 greșeli – 3 puncte; 2–3 greșeli – 2 puncte; 4 greșeli – 1 punct; 5 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 3 puncte

‒ aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct

‒ lizibilitatea 1 punct


Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
The following two tabs change content below.

Bianca Varbanciu - Editor Coordonator ExamenulTau.ro

Bine ati venit pe Blogul ExamenulTau.ro! Aici veti gasi informatii utile despre Examenul de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, admiterea la liceu, sfaturi de invatare si multe altele. Testele si meditatiile online la matematica si romana care se regasesc in platforma ExamenulTau.ro va vor ajuta sa intrati la liceul dorit! Mult succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.