Barem Evaluare si Notare – Modele Subiecte Evaluare Nationala 2019 – Romana

28/11/2018
barem-evaluare-si-notare-modele-subiecte-evaluare-nationala-2019-romana

barem-evaluare-si-notare-modele-subiecte-evaluare-nationala-2019-romana

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
A MODELELOR DE SUBIECTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019 –
PROBA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor;
 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât celeprecizate explicit în barem;
 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (40 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: recreaţie – pauză; nemaipomenită – extraordinară) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2. menţionarea rolului virgulei în secvenţa dată (de exemplu: marchează un raport de coordonare) 4 puncte
 3. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa dată 2 x 2 p. = 4 puncte
 • câte 1 p. pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt (de exemplu: mersul – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale; minutar – format prin derivare) 2 x 1 p. = 2 p.
 • câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: mersul – substantiv format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale din verb la supin; minutar – format prin derivare cu sufixul -ar de la substantivul minut) – 2 x 1 p. = 2 p.

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte care conţin diftong din secvenţa dată (de exemplu: trudească, apoi, mai) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2. câte 2 puncte pentru formularea, în câte un enunț, a oricăror două idei principale/secundare din textul dat 2 x 2 p. = 4 puncte
 3. – precizarea motivului pentru care orologiul nu funcționa, uneori, în timpul iernii (de exemplu: Orologiul nu funcționa uneori, deoarece zăpada oprea mersul acelor.) 3 puncte
  – formularea răspunsului într-un enunţ 1 punct

B.

– câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale personajului, prin valorificarea textului dat 2 x 2 p. = 4 puncte

 • câte 1 punct pentru numirea oricăror două trăsături ale personajului – 2 x 1 p. = 2 puncte
 • câte 1 punct pentru exemplificarea fiecărei trăsături numite – 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 4 puncte pentru ilustrarea a două modalităţi de caracterizare folosite în text, prin câte o secvență comentată 2 x 4 p. = 8 puncte

 • câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două modalităţi de caracterizare a personajului, utilizate în text – 2 x 1 p. = 2 puncte
 • câte 3 puncte pentru ilustrarea fiecărei modalităţi de caracterizare menţionate, prin câte o secvenţă comentată: comentare nuanțată – 3 p.; comentare schematică – 2 p.; simpla transcriere a unei secvenţe – 1 p.2 x 3 p. = 6 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu: Cea mai veche școală pedagogică românească a fost înființată în 1810.; Prima școală pedagogic românească a fost înființată din ordinul lui Francisc I.) 2 x 2 p. = 4 puncte
 2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei (Liana Păun) și a titlului articolului (Una dintre cele mai vechi școli pedagogice din Europa, înființată pe teritoriul actual al României) 2 x 2 p. = 4 puncte
 3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (școli – feminin; nume – neutru) 2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (școli – nominativ; nume – acuzativ) 2 x 1 p. = 2 puncte
 1. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (aceluiași – atribut adjectival; inaugurarea – subiect) 2 x 1 p. = 2 puncte
  – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (aceluiași – adjectiv pronominal demonstrativ; inaugurarea – substantiv comun) 2 x 1 p. = 2 puncte

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.

 1. – transcrierea integrală a oricărei propoziţii subordonate (de exemplu: în care s-au ținut cursurile Preparandiei; care, văzând bunele rezultate ale școlii încă din primii ani, i-a donat clădirea; unde se țineau cursurile lui Dimitrie Țichindeal) 2 puncte– precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise (de exemplu: în care s-au ținut cursurile Preparandiei – propoziţie subordonată atributivă; care, văzând bunele rezultate ale școlii încă din primii ani, i-a donat clădirea – propoziţie subordonată atributivă; unde se țineau cursurile lui Dimitrie Țichindeal – propoziţie subordonată atributivă) 2 puncte
 1. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ unde  4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ unde – 3 p.

B.

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p. 6 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal 2 x 1 p. = 2 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte

Notă!

14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:

– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte

– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p. = 2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p. 2 puncte

‒ respectarea normelor de ortografie (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte

‒ respectarea normelor de punctuaţie (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte

‒ aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct

‒ lizibilitatea 1 punct

Ai nevoie de ajutor la română?
Te ajută ExamenulTau.ro!
Încearcă-l şi tu!

 

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Whatsapp
Whatsapp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.