Calendarul admiterii la liceu 2017

Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice declara ca ponderea mediilor din clasele V – VIII la admiterea la liceu va scadea la 20%, fata de 25% cat a fost pana acum.Pregatirea admiterii la liceu 20173 februarie 2017 Elaborarea unui plan de masuri judetean / al municipiului Bucuresti pentru organizarea admiterii la liceu.
1 martie 2017 Inspectoratele scolare vor anunta metodologia de organizare a probei la limba materna. Comisia Nationala de Admitere va transmite modelul fisei de inscriere la liceu si anexa acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.
2 mai 2017   Se vor afisa ofertele de scolarizare si formare profesionala, in functie de profiluri, calificari profesionale si domenii, pentru filiera tehnologica a invatamantului liceal. Se vor stabili codurile fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional, in functie de profiluri, specializari, filiere si limba de predare. Se va crea baza de date a fiecarei unitati de invatamant liceal si la nivel judetean; aceasta va contine informatiile personale ale tuturor elevilor de clasa a VIII-a, in SIIIR, privind formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati. Tiparirea brosurilor cu informatii despre admiterea la liceu.
5 mai 2017 Brosurile cu informatii despre admiterea la liceu vor fi livrate in scoli. Inspectoratele vor trimite scolilor gimnaziale listele centrelor de inscriere si a scolilor arondate fiecarui centru. Se va afisa in scoli  graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii de gimnaziu si parintii acestora.
15 mai 2017 Brosurile de admitere ale fiecarui judet vor fi transmise, in versiune electronica si tiparita, catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.
  11 – 31 mai 2017   Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere.
14 iunie 2017 Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand:
- mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a
- elevii corigenti
- elevii repetenti
- elevii exmatriculati
- elevii cu situatia scolara neincheiata
    16 iunie 2017 Comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, lista elevilor corigenti, a celor repetenti, a celor exmatriculati si a celor cu situatia scolara neincheiata, prin completarea informatiilor respective in aplicatia informatica centralizata.
  2 iulie 2017 Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata.
3 iulie 2017 Fiecare unitate de invatamant gimnazial va afisa lista candidatilor in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. Tot astazi secretariatele scolare vor completa fisele de inscriere cu numele sau codul unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a , mediile generale de absolvire, notele si mediile obtinute la examenul de Evaluare Nationala 2017 si mediile de admitere, prin tiparirea acestora. Unitatile de invatamant vor comunica linkul paginii in care se va afisa ierarhia la nivel judetean / al municipiului Bucuresti a absolventilor de gimnaziu.
 3 – 5 iulie 2017 Se vor elibera fisele de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet.

Competitia este acerba pentru ADMITEREA LA LICEU 2017!

ANUL ACESTA FIECARE SUTIME CONTEAZA!

Intra la liceul dorit cu ExamenulTAU.ro!

AFLA CUMProbele de aptitudini din cadrul admiterii la liceu 2017 – 2018  18 – 19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru absolventii care opteaza pentru participarea la probele de aptitudini.
22 – 23 mai 2017 Inscrierea la probele de aptitudini.
24 – 27 mai 2017 Desfasurarea probelor de aptitudini.
  29 mai 2017 Afisarea rezultatelor probelor de aptitudini. Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
  31 mai 2017 Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor. Transmiterea catre comisia de admitere judeteana / a municipului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini (in scris si in format electronic) prin includerea acestora in aplicatia informatica centralizata.
14 iunie 2017 Comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata. Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata.
   1 iulie 2017 Comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judetene care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.
    3 iulie 2017 Comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata.
    4 iulie 2017 Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective. Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

Competitia este acerba pentru ADMITEREA LA LICEU 2017!

ANUL ACESTA FIECARE SUTIME CONTEAZA!

Intra la liceul dorit cu ExamenulTAU.ro!

AFLA CUMProba la limba moderna sau materna  18 – 19 mai 2017 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna.
22 – 23 mai 2017 Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna.
24 – 27 mai 2017 Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna.
    29 mai 2017 Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna. Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie).
    31 mai 2017 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor. Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata.
1 – 2 iunie 2017 Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna.
  7 iunie 2017 Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite.
    8 iunie 2017 Comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.

Competitia este acerba pentru ADMITEREA LA LICEU 2017!

ANUL ACESTA FIECARE SUTIME CONTEAZA!

Intra la liceul dorit cu ExamenulTAU.ro!

AFLA CUMAdmiterea la liceu a candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special12 mai 2017 Afisarea locurilor speciale pentru romi.
16 iunie 2017 Ultima zi pentru primirea cererilor de inscriere pentru locurile speciale pentru romi.
6 – 7 iulie 2017 Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.
  6 – 8 iulie 2017 Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.

Competitia este acerba pentru ADMITEREA LA LICEU 2017!

ANUL ACESTA FIECARE SUTIME CONTEAZA!

Intra la liceul dorit cu ExamenulTAU.ro!

AFLA CUMRepartizarea computerizata si admiterea in invatamantul liceal de stat a candidatilor din seria curenta si a celor din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017 – 2018  3 – 6 iulie 2017 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti. Absolventii de gimnaziu din alte judete vor completa fisele de inscriere la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea.
3 – 6 iulie 2017 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) .
  4 – 7 iulie 2017 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date. Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata.
    8 iulie 2017 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti. Comisia din centrul de inscriere  va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.
  9 iulie 2017 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.
  10 iulie 2017 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala.
11 iulie 2017 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata .
  12 iulie 2017 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018.
    13 iulie 2017 Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.
13 iulie 2017 Fiecare unitate de invatamant liceal va afisa lista candidatilor repartizati in acea unitate.
13 – 17 iulie 2017 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii.
  18 iulie 2017 Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere.
    19 – 21 iulie 2017 Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.

Competitia este acerba pentru ADMITEREA LA LICEU 2017!

ANUL ACESTA FIECARE SUTIME CONTEAZA!

Intra la liceul dorit cu ExamenulTAU.ro!

AFLA CUMA doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat, pentru candidatii din seria curenta si a candidatilor din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017 – 201824 iulie 2017 Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna.
 4 septembrie 2017 Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna.
5 – 6 septembrie 2017 Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna.
   4 – 7 septembrie 2017 Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere.
   8 septembrie 2017 Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare.
 11 septembrie 2017 Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.

Competitia este acerba pentru ADMITEREA LA LICEU 2017!

ANUL ACESTA FIECARE SUTIME CONTEAZA!

Intra la liceul dorit cu ExamenulTAU.ro!

AFLA CUMAdmiterea candidatilor pentru invatamantul seral si cu frecventa redusa  5 mai 2017 Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018.
    3 iulie 2017 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018.
  18 – 19 iulie 2017 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018.
  19 – 21 iulie 2017 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018.