test online matematica

Da click pe „mai departe” pentru a incepe testul.

Test de Matematica clasa a 8-a cu nivel scazut de dificultate

1. În figură, VABCD este o piramidă patrulateră regulată, unde VO este înălțime. Măsura unghiului dintre VO și AB este egală cu:

piramida patrulatera regulata
2. Reducând termenii asemenea în expresia algebrică x2 - 2xy + 4y +2xy -2y
, aceasta este egală cu:
3. Măsura unui unghi diedru dintre planul diagonal (ABC’D’) şi baza unui cub (ABCD) este de:

Cub cu unghi diedru
4. Cel mai mare număr natural din intervalul ( -∞ , 7 ) este egal cu:
5. Triunghiul dreptunghic △ABC cu proiecțiile catetelor pe ipotenuză de lungimi BD = 6cm , respectiv CD = 8cm se îndoaie după înălțimea AD până când (ABD) ⊥ (ACD).

indoire triunghi

După îndoire, d(B,C) este egală cu:
6. Cel mai mic număr întreg din intervalul ( - 3 , + ∞) este egal cu:
7. Triunghiul ABC are latura BC inclusă într-un plan α.

un triunghi si un plan

Se știe că unghiul format de dreapta AB cu planul α are măsura de 30° și că unghiul format de AC cu planul α are măsura de 45° . Dacă AM ⊥ α, M ∈ α , AM = 6cm și triunghiul MBC este dreptunghic cu m(∢BMC) = 90° , cât este măsura unghiului dintre dreptele BC și AM?
8. Simplificând raportul

fractie cu puteri

obţinem:
9. În figură, VABCD este o piramidă patrulateră regulată, unde VO este înălțime. Măsura unghiului dintre VO și AD este egală cu:

piramida patrulatera regulata
10. Rotunjirea numărului 2,7 la cel mai apropiat întreg este egală cu:

Pentru a primi rezultatul la Test de Matematica clasa a 8-a cu nivel scazut de dificultate trebuie sa introduci numele si adresa de email, dupa care va trebui sa-ti verifici inbox-ul.Nume Email Numar de telefon (optional)

 

Sau vezi:

Lista completa de teste de autoevaluare aici.