test online matematica

Da click pe „mai departe” pentru a incepe testul.

Test de Matematica clasa a 8-a cu nivel mediu de dificultate

1. În tetraedrul ABCD știi că AD ⊥ (BCD) și aria △ABC = s , dacă u = 60° , unde m(∢((ABC),(ABD))) = u, atunci aria  în funcție de s este:

tetraedru ABCD
2. Reducând termenii asemenea, expresia algebrică x2 - 2x + 4x -(x2 + 2x) este egală cu:
3. Piramida patrulateră regulată dreaptă are latura bazei și muchia laterală de 6 cm.

piramida patrulatera regulata dreapta

Atunci d(V , (ABC)) este egală cu:
4. Expresia

E de x fractii functii paranteze

unde x este număr real, x ≠ -5 și x ≠ 0 este egală cu:

 
5. Dacă [a] = -2 și {a} = 0,5 , atunci numărul a este egal cu:
6. Se îndoaie triunghiul echilateral ABC de latură 12√2 cm după mediana AM până când (ABM) ⊥ (ACM) . Distanța de la B la C după îndoire este de:
7. Descompusă în factori, expresia a5 - 2a4 + a3 este egală cu:
8. Scrisă ca interval, mulțimea numerelor reale x care au proprietatea -2 ≤ x ≤ 7 este egală cu:
9. Triunghiul ABC are latura BC inclusă într-un plan α. Se știe că unghiul format de dreapta AB cu planul α are măsura de 30° și că unghiul format de AC cu planul α are măsura de 45° Dacă AM⊥α , M∈α și triunghiul MBC este dreptunghic cu m(∢BMC) = 90° cât este lungimea laturii BC?

intersectie triunghi plan
10. Fie ABCA'B'C' o prismă triunghiulară dreaptă cu bazele triunghiuri echilaterale.

prisma triunghiulara dreapta

Știind că AB = 6 cm și AA’ = 3 cm, distanța de la punctul A’ la dreapta BC este egală cu:

Pentru a primi rezultatul la Test de Matematica clasa a 8-a cu nivel mediu de dificultate trebuie sa introduci numele si adresa de email, dupa care va trebui sa-ti verifici inbox-ul.Nume Email Numar de telefon (optional)

 

Sau vezi:

Lista completa de teste de autoevaluare aici.