Subiecte Romana Evaluare Nationala 2016

28/06/2016
subiecte romana evaluare nationala 2016

subiecte romana evaluare nationala 2016

Iata subiectele pentru Evaluarea Nationala de clasa a VIII-a, la  Romana. Mai jos gasesti si baremul de evaluare.

AICI GASESTI REZOLVARILE SUBIECTELOR LA ROMANA
DE LA EVALUAREA NATIONALA 2016

 EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

 Anul şcolar 2015 – 2016

 Probă scrisă

Limba şi literatura română

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I                                                                                                               (42 de puncte) Citeşte următorul text:

Salcâmi, arbori de câmpie,

Cu flori albe năpădite de albine, Voi îmi amintiți copilăria,

Voi sunteți frați cu mine.

Acolo pe malul râului,

Șesul întins, cireada de vite – Un copil desculț  alerga

Cu picioarele prin mărăcini rănite.

O, drumuri lungi, șerpuite prin iarbă ... Mai trăiți, salcâmi, ori ați fost tăiați Cândva-ntr-o iarnă cu zăpezi și viscol, Frați ai mei, frați?

Poate dintre toți numai eu

Am rămas să port veșnic florile voastre

Scuturându-le, scuturându-le

Albe, sub ceruri albastre.

Căci sufletul copilului de-atunci Adeseori învie-n mine – Salcâmi, arbori de câmpie,

Cu flori albe năpădite de albine.

(A. E. Baconski, Salcâmi)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos

 1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: alerga, veșnic, căci. 6 puncte
 2. Explică rolul cratimei în secvența învie-n mine. 6 puncte
 3. Precizează măsura primului și a celui de-al doilea vers din poezie. 6 puncte
 4. Transcrie un epitet şi o repetiție din textul dat. 6 puncte
 5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, semnificaţia versurilor: Salcâmi, arbori de câmpie,/Cu flori albe năpădite de albine,/Voi îmi amintiți copilăria,/Voi sunteți frați cu mine. 6 puncte

 B. Redactează o compunere de 150 – 250 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la genul liric a textului Salcâmi de A. E. Baconski. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

– să precizezi două trăsături ale genului liric;

– să ilustrezi două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;

– să ai un conţinut adecvat cerinţei formulate;

– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                   (36 de puncte) Citeşte următorul text:

O mică insulă franceză din Oceanul Indian, care se află între Madagascar şi Mauritius, denumită Mafate, impresionează printr-o depresiune-amfiteatru în care se poate ajunge doar cu elicopterul sau mergând pe jos.

Această vale în formă de amfiteatru se delimitează de restul insulei prin pereţi de stânci, prin munţi uriaşi şi prin pădurea tropicală. Ea a fost formată de magma unui vulcan în urmă cu trei milioane de ani. []

Aproape toţi rezidenţii sunt descendenţi ai celor ce au ocupat iniţial insula şi fiecare sat are câteva case colorate, cu acoperiş de tinichea. […]

În depresiune, pe o suprafaţă de 100 km², nu există reţele de electricitate şi de apă. Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă, va trebui să aştepte până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul sau până ce va ajunge acolo pe jos.

Insula, parte din La Réunion, a fost desemnată în 2010 de către UNESCO, alături de vecinele sale menţionate mai sus – Madagascar şi Mauritius –, locaţie a patrimoniului mondial,

ceea ce a dus la un flux crescând de turişti în ultima perioadă. Pentru moment, cei ce vizitează această pierdută grădină a Edenului” sunt trataţi cu privelişti care taie respiraţia, păduri luxuriante, largi câmpii africane, râuri sălbatice şi o bogată cultură locală.

Mafate este, de asemenea, unul dintre puţinele locuri rămase pe lume unde se găseşte un ecosistem care s-a dezvoltat timp de milioane de ani în izolare.

(Andreea Marinaș, „Grădina pierdută a Edenului”: locul în care ajungi doar cu elicopterul,

www.adevarul.ro)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos

 1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

–  numele unei insule învecinate cu insula Mafate;

–  anul în care insula Mafate a fost desemnată de UNESCO locație a patrimoniului mondial.  4 puncte

 1. Scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul. 4 puncte
 2. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa: Pentru moment, cei ce vizitează această pierdută grădină a Edenului” sunt trataţi cu privelişti care taie respiraţia, păduri luxuriante, largi câmpii africane, râuri sălbatice şi o bogată cultură locală4 puncte
 1. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: fiecare sat are câteva case colorate, cu acoperiş de tinichea. 4 puncte
 2. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul acestora:

Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă, va trebui să aştepte până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul sau până ce va ajunge acolo pe jos.         4 puncte

 1. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată

completivă directă, introdusă prin adverbul relativ unde.                                                      4 puncte

B. Redactează, în 150 – 250 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zonă turistică. 12 puncte

În compunerea ta, trebuie:

– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;

– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;

– să ai un conţinut adecvat cerinţei;

– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p.).

 

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A Anul şcolar 2015 – 2016

Probă scrisă

Limba şi literatura română

 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se  acordă  10  puncte  din  oficiu.

Nota  finală  se  calculează  prin  împărţirea  la  10  a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I                                                                                                              (42 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate

(de exemplu: alerga – fugea; veşnic – mereu; căci – fiindcă)                                  3 x 2 p. = 6 puncte

 1. explicarea rolului cratimei în secvenţa dată (de exemplu: marchează rostirea legată a două

cuvinte; marchează căderea unei vocale)                                                                             6 puncte

 1. câte 3 puncte pentru precizarea măsurii primului vers (8 silabe) și a celui de-al doilea vers

(12 silabe) din poezie                                                                                           2 x 3 p. = 6 puncte

 1. câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui epitet (de exemplu: drumuri […] șerpuite) şi a oricărei repetiții (de exemplu: Scuturându-le, scuturându-le) 2 x 3 p. = 6 puncte
 2. prezentarea semnificaţiei versurilor date                                                                  6 puncte

prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p. respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.

B.

–  câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale genului liric       2 x 2 p. = 4 puncte

–  câte 2 puncte pentru ilustrarea oricăror două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat

2 x 2 p. = 4 puncte

(Punctele pentru ilustrarea fiecărei trăsături a genului liric se acordă astfel:

ilustrarea adecvată a trăsăturii – 2 p.

prezentare superficială a trăsăturii/schematism  – 1 p.)

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvare parţială – 1 p.                                     2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                                             2 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                   (36 de puncte)

A.

 1. câte 2 puncte  pentru  formularea  corectă  a  fiecăruia  dintre  cele  două  enunţuri  cerute  (de exemplu: O insulă învecinată cu Mafate este Madagascar/Mauritius.; În 2010 insula Mafate a fost desemnată de UNESCO locație a patrimoniului mondial.)     2 x 2 p. = 4 puncte
 2. câte 2 puncte  pentru  scrierea  numelui  autoarei  şi  a  titlului  articolului  (Andreea  Marinaş;

„Grădina pierdută a Edenului”: locul în care ajungi doar cu elicopterul)     2 x 2 p. = 4 puncte

 1. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (vizitează – verb predicativ; cu – prepoziție simplă; care – pronume relativ; sălbatice – adjectiv propriu-zis) 4 x 1 p. = 4 puncte
 2. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (fiecare – atribut adjectival; case

complement direct)                                                                                               2 x 2 p. = 4 puncte

 1. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a oricăror două  propoziţii subordonate diferite (Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă; să aştepte; până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul; până ce va ajunge acolo pe jos.)           2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea felului propoziţiilor subordonate transcrise: Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă – propoziţie subordonată circumstanțială condițională; să aştepte – propoziţie subordonată subiectivă; până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul – propoziţie subordonată circumstanţială de timp; până ce va ajunge acolo pe jos – propoziţie subordonată circumstanţială de timp                                                   2 x 1 p. = 2 puncte

 

 1. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată

completivă directă, introdusă prin adverbul relativ unde                                                       4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.

– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ unde – 3 p.

B.

– relatarea unei întâmplări petrecute într-o zonă  turistică: cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 2 p.              4 puncte

–  câte  2  puncte  pentru  precizarea  fiecăruia  dintre  cele  două   elemente  ale  contextului spaţio-temporal                                                                                                                   2 x 2 p. = 4 puncte

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat  – 1 p.                           2 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                                                2 puncte

 

12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:

– unitatea compoziţiei                                                                                                                 1 punct

– coerenţa textului                                                                                                                    2 puncte

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; adecvarea parţială – 1 p.

2 puncte

– ortografia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)    3 puncte

– punctuaţia (0 erori: 2 p.; 1 – 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)                               2 puncte

– aşezarea corectă a textului în pagină                                                                                      1 punct

– lizibilitatea                                                                                                                                    1 punct

AM PUBLICAT REZOLVARILE SUBIECTELOR LA ROMANA
DE LA EVALUAREA NATIONALA 2016:
REZOLVARI SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016

Nu uita sa dai share:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

One thought on “Subiecte Romana Evaluare Nationala 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.