calendar-evaluare-nationala-2017

Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru
absolventii clasei a VIIIa in anul scolar 2016-2017

Conform Calendarului Admiterii la Liceu 2017, examenul de Evaluare Nationala 2017 va incepe in data de 19 iunie, iar rezultatele vor fi afisate pe 30 iunie 2017.

Calendarul Evaluarii Nationale 2017

7–9 iunie 2017

Inscrierea la Evaluarea Nationala

9 iunie 2017

Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

19 iunie 2017

Limba si Literatura Romana – proba scrisa

21 iunie 2017

Matematica – proba scrisa

22 iunie 2017

Limba si literatura materna – proba scrisa

26 iunie 2017

Afisarea rezultatelor (pana la ora 16)

26 iunie 2017

Depunerea contestatiilor (orele 16 – 20)

27–29 iunie 2017

Rezolvarea contestatiilor

30 iunie 2017

Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Regulamentul desfasurarii Evaluarii Nationale pentru
absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016 – 2017

 Conform ordinului privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, nici cadrelor didactice nu le este permis accesul in salile de examen cu telefoane mobile sau alte mijloace electronice de comunicare sau calcul.

In ceea ce priveste acordarea notelor si rezolvarea contestatiilor, regulamentul prevede ca doi evaluatori vor evalua lucrarile scrise si vor solutiona eventualele contestatii.

In cazul in care intre nota obtinuta la evaluarea initiala si cea obtinuta la contestatii exista o diferenta de cel mult 0,50 puncte, se face o verificare a concordantei cu borderourile individuale, apoi ambele note vor fi trecute in cerneala rosie pe lucrare, iar ambii evaluatori vor semna.

Nota finala este calculata prin medie aritmetica cu doua zecimale dintre cele doua note acordate de catre cei doi evaluatori, fara a se rotunji.  Aceasta va fi trecuta pe lucrare de catre presedintele comisiei, in prezenta celor doi evaluatori.

In cazul in care intre nota obtinuta la evaluarea initiala si cea obtinuta la contestatii exista o diferenta mai mare de 0,50 puncte, presedintele comisiei va desemna alti doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrarii.

In acest caz, nota finala este trecuta pe lucrare care va fi ulterior semnata de catre toti 4 evaluatori si de catre presedintele comisiei.

In situatia in care o lucrare scrisa necesita o a treia evaluare, i se va acorda un numar de pachet si un numar de ordine, ambele vor fi consemnate intr-un proces verbal si ulterior lucrarea va fi semnata de catre toti cei mentionati mai sus.

Dupa incheierea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele obtinute in urma contestatiilor si le compara cu cele de la evaluarea initiala.

Daca diferenta dintre nota obtinuta in urma rezolvarii contestatiei si nota obtinuta in urma evaluarii initiale este mai mare de 1 punct (in plus sau in minus), presedintele comisiei de contestatii numeste o a treia comisie alcatuita din doi profesori evaluatori pentru corectarea lucrarilor.

A treia nota acordata de a treia comisie este cea finala si va reprezenta nota obtinuta de catre candidat la proba respectiva.

Poti consulta aici ordinul privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2016-2017.

 

Tu cum te pregatesti pentru Evaluarea Nationala 2017? Foloseste platforma ExamenulTau si obtine note cu pana la 2 puncte mai mari!